Kościół misyjny

Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich!

Nazywam się o. Eugeniusz Różański. Jestem franciszkaninem z Prowincji Warszawskiej, „Matki Bożej Niepokalanej”. Od początku października 2017 roku pełnię funkcję Sekretarza Prowincjalnego ds. Animacji Misyjnej w tejże Prowincji. Od 2000 do 2017 roku, a więc przez ostatnie 17 lat, pracowałem w naszych placówkach misyjnych na Bałkanach, na terenie Bułgarii, liczącej około 7 mln mieszkańców. Większość ludności bułgarskiej to prawosławni. Katolików jest tam zaledwie 1%.

Moi Drodzy, nasza Prowincja, realizując charyzmat św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Marii Kolbego (który również pracował na misjach w Japonii), angażuje się w misje na całym świecie, „aby pozyskać cały świat dla Chrystusa, przez Niepokalaną”. Obecnie prowadzimy działalność misyjną w Europie (Bułgaria i Białoruś) oraz w Afryce (Tanzania i Burkina Faso). Ojcowie Franciszkanie, odpowiadając na Słowa Chrystusa z Ewangelii: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19), zostawiają swoją ukochaną Ojczyznę i znajomych, i całkowicie ufając Chrystusowi, udają się tam, gdzie On sam, Pan i Mistrz oczekuje ich w drugim człowieku, na krańcach świata. Prowadzimy działalność ewangelizacyjną oraz przy współpracy ludzi dobrej woli – darczyńców także pomoc materialną tym, którzy jej potrzebują.

Cały Kościół jest kościołem misyjnym. Wszyscy zatem chrześcijanie powołani są do uczestniczenia w dziele misyjnym tegoż Kościoła. Papież, św. Jan Paweł II w swojej encyklice „Redemptoris Missio”, zachęcając wiernych do współpracy misyjnej, napisał: „Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną”.

Kochani, bardzo dziękujemy każdemu z Was, za modlitwy i ofiary, poprzez które wspieracie naszych misjonarzy oraz ich misyjną działalność. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam każdy przejaw dobroci i życzliwości, a Matka Boża Niepokalana ma Was w swojej nieustannej opiece. Zachęcam do przeczytania niżej zamieszczonego artykułu o nowej szkole zawodowej w Dar es Salaam w Tanzanii.