Niedziela dziękczynienia

16 października to data ważna dla nas Rycerzy Niepokalanej, ale również dla wszystkich Polaków. Dlatego też rycerze Niepokalanej Archidiecezji Częstochowskiej spotykają się w niedzielę po 16 października na Jasnej Górze, by dziękować Panu Bogu za Jego dobroć, a Maryi za Jej wstawiennictwo i opiekę.

W tym roku oprócz 40-lecia wyboru Jana Pawła II oraz rocznicy założenia MI świętowaliśmy kilka innych jubileuszy: 100-lecie niepodległości naszej Ojczyzny, 100-lecie święceń kapłańskich naszego założyciela św. Maksymiliana, 100-lecie urodzin br. Innocentego Wójcika, dzięki któremu powstało wiele wspólnot w naszej archidiecezji.

Zgromadziliśmy się o 16:15 w Kaplicy Cudownego Obrazu na nabożeństwie różańcowym, któremu przewodniczył nasz asystent kościelny MI ks. Wojciech Radoliński. W rozważaniach tajemnic różańcowych chwalebnych przedstawił nam obrazy z życia św. Maksymiliana. Po nabożeństwie rycerze uczestniczyli we Mszy św. której przewodniczył ks. bp pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski, który wygłosił również homilię.

Zgromadzonym w kaplicy rycerzom mówił o św. Maksymilianie, młodym kleryku franciszkańskim, który tak bardzo przejął się atakami na Kościół, że powołał ruch, którego celem jest zdobywanie dusz dla Chrystusa, modlitwą, zaangażowaniem, używając istniejących środków przekazu: prasy, radia i telewizji. Św. Maksymilian wszystkie problemy świata oraz swoje działania zawierzył Niepokalanej. Po Mszy św. udaliśmy się na jasnogórskie wały pod pomnik Jana Pawła II. Tam przypomnieliśmy sobie słowa homilii naszego świętego Papieża sprzed 40 lat, które wygłosił podczas Mszy św. inauguracyjnej na placu św. Piotra, oraz fragmenty listu, w którym polecał nam troszczyć się o Polskę. Następnie odmówiliśmy litanię do św. Jana Pawła II, prosząc o wstawiennictwo u Boga za naszą Ojczyzną.