Nowa szkoła zawodowa w Dar es Salaam

o. Wiesław Chabros, Ekonom Prowincji

Obraz dla artykułu: Nowa szkoła zawodowa w Dar es Salaam

Na tegorocznym, dziesiątym jubileuszu istnienia Centrum Edukacyjnego imienia św. Maksymiliana Kolbego w Segerea w Dar es Salaam w Tanzanii, została poświęcona nowa szkoła zawodowa. 27 stycznia 2018 roku miało miejsce poświęcenie budynku szkoły. W uroczystościach wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście: Ambasador RP w Tanzanii pan Krzysztof Buzalski, nuncjusz apostolski w Tanzanii abp Marek Solczyński, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur i przedstawiciele Dzieła Pomocy Ad gentes, o. Wiesław Chabros – Ekonom Prowincji oraz przedstawiciele lokalnych władz. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza św. dziękczynna. Po Eucharystii odśpiewane zostały hymn Polski i Tanzanii. Przy dźwiękach galowej orkiestry policyjnej nastąpiło przejście do Centrum Edukacyjnego, gdzie poświęcony został nowy budynek szkoły zawodowej. Następnie posadzone zostały symboliczne drzewka oraz poświęcony autobus ufundowany przez rodziców. Akademia z przemowami i występami uczniów Centrum Edukacyjnego uświetniła całą uroczystość.

Centrum Edukacyjne imienia św. Maksymiliana Kolbego powstało z inicjatywy o. Krzysztofa Cieślikiewicza, który jako Kustosz Misji Franciszkańskiej w Tanzanii, rozeznał potrzebę ewangelizacji przez edukację dzieci i młodzieży. W ciągu dziesięciu lat powstały dwa przedszkola z miejscem dla 500 dzieci, a szkoła podstawowa kształci 1000 dzieci w klasach od pierwszej do siódmej. Najmłodszy projekt to czteroletnia szkoła średnia z 90 uczniami. W tym roku opuszczą ją pierwsi absolwenci. Św. Maksymilian Maria Kolbe, który jest patronem Centrum Edukacyjnego, głosił, że tylko miłość jest twórcza. Ta miłość inspiruje wielu do kreatywności i ofiarności dla dobra wspólnej sprawy, jaką jest przyszłość młodych ludzi.