Rekolekcje dla chorych onkologicznie

Zofia Mrozowska

Po raz kolejny już rekolekcje dla chorych onkologicznie prowadził o. Stanisław M. Piętka. Jego konferencje skupiły się wokół tematu „Mocni w wierze”. Udział w rekolekcjach wzięła także onkolog dr Jolanta Kleszczewska, która omówiła różne rodzaje bólu u osób borykających się z chorobą nowotworową. Jedną z konferencji na temat „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6) wygłosił o. dr Jerzy M. Szyran: Mówił: „Droga, to nie odległość mierzona w czasie, lecz ciągłe zbliżanie się do Boga. Zbliżanie to rozpoczyna się od sakramentu chrztu, gdy otrzymujemy trzy cnoty: wiarę, nadzieję i miłość. […] Prawdy obiektywnej szukamy w Piśmie świętym a pełnią tej prawdy jest Chrystus. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo – to pierwsza prawda objawiającego się w swoim słowie Boga. Druga prawda mówi o Bogu, który stworzył, bo pokochał człowieka jako pierwszy. Największa prawda o Bogu została objawiona w Chrystusie, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, abyśmy mogli żyć w Jego miłości (On umarł, abyś ty mógł żyć. On żyje, byś ty nie umarł). […] Życie należy rozpatrywać w dwóch wymiarach: fizyczne, które rozgrywa się tu i teraz oraz życie duchowe, które jest ukierunkowane na powrót do swego Stwórcy. Pomiędzy tymi formami powinna zachodzić co najmniej równowaga, ponieważ sensu życia nie warunkuje jego jakość fizyczna, lecz duchowość”.