Bliżej nieba

Z Hubertem Czarnockim rozmawia o. Zbigniew Deryło.

Kim dla Ciebie jest Bóg w Trójcy Świętej Jedyny? Jak Go odbierasz?

Jako kogoś, kto prowadzi i zaprasza do relacji. Sam też jest relacją Syna z Ojcem i Duchem Świętym. Ale wiem, że nie wchodzi do czyjegoś życia, jeśli ktoś sobie nie życzy. Dopiero kiedy jest zaproszony, zaczyna działać.

Jak byś odpowiedział na pytanie Pana Jezusa, „za kogo ty Mnie uważasz?”,Co cię w Nim najbardziej zachwyca i dodaje siły?

Za Miłość. A najbardziej zachwyca to, że ukochał do końca. Do ostatniej kropli krwi. Już nie dało się więcej dać niż On dał. Fascynujące jest też to, że On cały czas jest z nami. Nawet kiedy Go zdradzamy. Świadomość tej obecności dodaje siły.

Jaką rolę odgrywa Duch Święty w twoim życiu?

Wszystko ożywia. Sprawia, że zdroje Wody Żywej płyną w naszych wnętrzach.

Jaką wartość ma dla Ciebie Msza Św.?

Jest najważniejsza. Nie ma nic ważniejszego. Catalina Rivas mówi, że w czasie Mszy św. całe zgromadzenie jest przenoszone do stóp Krzyża. Msza jest poza czasem i przestrzenią. Jest wieczną ofiarą.

Czy cenisz sobie Pismo Święte? Co ci daje?

Trzeba karmić się tym Słowem, najlepiej codziennie. Życie Słowem daje właściwą perspektywę, także na sprawy doczesne. ,,Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane”. (Mt 6,33) Warto znać na pamięć ulubione fragmenty, żyć nimi, przywoływać je, czasem powtarzać je na głos.

Kim dla Ciebie jest Niepokalana?

Najpokorniejszą z ludzi. Jest cicha, skromna, kochająca. Pokazuje, jak ufać. Wystarczy popatrzeć na ikonę Pneumatofora, ona dużo mówi o Maryi. O tym, jaka ona jest.

Co najbardziej Cię w Niej urzekło?

Jej pokora.

Czy modlitwa różańcowa jest droga twemu sercu?

Tak, to jest broń. Jest drogą przez Maryję do Boga, umocnieniem i źródłem łask. Polecam Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Polega ona na odmawianiu całego Różańca dziennie i dwóch krótkich modlitw. Maryja rozwiązuje w tej nowennie po jednym węźle.

Co znaczy modlić się? czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu?

Budować relację z Bogiem, być z Nim. A adoracja jest właśnie przebywaniem z Nim. Nie zawsze trzeba dużo mówić, wystarczy z Nim pobyć. On jest cały czas z nami w naszych sercach, więc nawet kiedy nie możemy pójść na adorację, możemy adorować Go w swoim sercu. Taka prostota jest bardzo piękna.

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"