Przekazanie relikwii św. Maksymiliana

Ks. dr hab. Zbigniew Iwański

Obraz dla artykułu: Przekazanie relikwii św. Maksymiliana

Niepokalanów jest miejscem pielgrzymowania wiernych z całego świata. Założyciel Klasztoru na tym miejscu Ojciec Maksymilian Maria Kolbe rozwinął kult Maryi, wskazując na Jej troskę o zbawienie każdego człowieka.

Z woli Ojca Świętego Papieża Franciszka utworzona została kaplica wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest Ona Ósmą Gwiazdą w Koronie Maryi Królowej Pokoju. Niepokalana ma w swoich Dłoniach Jezusa Eucharystycznego. Tak umiejscowiona Hostia pokazuje wielką więź duchową Maryi z Jezusem, a przez Maryję z ludźmi wierzącymi w Chrystusa. Przybywający do kaplicy pielgrzymi mają okazję oddać Jezusowi Eucharystycznemu cześć i uwielbienie, ufając zarazem, że przez Maryję mogą przekazać Chrystusowi swoje prośby i dziękczynienia.

Niepokalanów stał się dzięki staraniom zakonu franciszkanów stolicą duchową polskiego narodu. Spełnia się tym samym pragnienie św. Maksymiliana, by Maryja była obecna w życiu kościoła jako Matka i Królowa.

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Polski, przebywając w Niepokalanowie, dał wyraz swej wielkiej ufności wobec Maryi, która w każdym czasie obecna była w życiu Kościoła w Polsce. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał Polaków, by przybywali do Niepokalanowa, bo jest to miejsce, w którym można doznać wielu łask za przyczyną Maryi i Jej szczególnego czciciela św. Maksymiliana.

Klasztor Ojców Franciszkanów przechowuje także relikwie św. Maksymiliana, które podczas nabożeństw doznają czci ze strony wiernych. Dzięki przychylności przełożonych klasztoru reprezentowanych przez ówczesnego gwardiana o. Mirosława Bartosa, na prośbę proboszcza w Dobrem, ks. kan Grzegorza Chojnickiego, relikwie św. Maksymiliana trafiły do jego parafii. Uroczystego wprowadzenia relikwii św. Maksymiliana do kościoła w Dobrem dokonał w dniu 7 grudnia 2015 roku o. Jacek Staszewski podczas Mszy św. sprawowanej przez niego w asyście ks. proboszcza Grzegorza Chojnickiego.

Dobre jest parafią liczącą 5 tys. wiernych i należy do diecezji Warszawsko-Praskiej. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja gromadzi liczną rzeszę wiernych na Mszach św., na nabożeństwach do Maryi Niepokalanej i Jej czciciela Ojca Maksymiliana.

Miejscowy proboszcz ks. Grzegorz Chojnicki jako kapłan z 29-letnim stażem jest tu proboszczem od 2014 roku. Swoją posługę duszpasterską, jak sam wspomina, zawierzył Maryi. Sprowadzając relikwie św. Maksymiliana do parafii, uczynił to z troską o poszerzenie kultu dla Maryi i św. Maksymiliana.

Parafianie z coraz większą gorliwością modlą się w swoich intencjach. Mając świadomość, że obecność relikwii św. Maksymiliana pozwala im zachować duchową więź z Bogiem.

Relikwie św. Maksymiliana umiejscowione są w bocznym ołtarzu obok relikwii Ojca Świętego Jana Pawła II. Wierni, przebywając w świątyni, mogą oddawać cześć Świętym, których relikwie są namacalnym świadectwem ich obecności we wspólnocie tejże parafii.

Kościół w Dobrem przez obecność relikwii św. Maksymiliana stał się miejscem pielgrzymowania wiernych, którzy w sposób szczególny kochają Maryję i św. Maksymiliana.

Maryja doznaje w tej parafii szczególnej czci i uwielbienia przez przyczynę św. Maksymiliana. Św. Maksymilian bowiem Jej zawierzył samego siebie, Kościół w Polsce i na świecie jako najlepszej Matce.

Parafia w Dobrem może wpisać się na mapę szlaku Maryjnego, dzięki obecności relikwii św. Maksymiliana i sprawowanych tu nabożeństw ku czci Maryi i Świętych Pańskich.