Matka chłopięcego zawierzenia

O. Rafał Antoszczuk OFMConv

Obraz dla artykułu: Matka chłopięcego zawierzenia

Wszyscy ci, którzy poznali biografię św. Maksymiliana, podziwiają jego dojrzałą wiarę wieku dziecięcego i chłopięcego. W roku 1907 Rajmund i jego brat Franciszek wstępują do małego seminarium duchownego, które prowadzą franciszkanie we Lwowie. Okres pobytu w zakonnej szkole dla młodego chłopca, to nie tylko czas zdobywania wiedzy intelektualnej, ale także i czas wielu przeżyć religijnych, co stało się sposobnością do pogłębiania i dojrzewania w młodzieńcu jego wiary, ale i wielu szlachetnych pragnień i dążeń. Jednym z takich pragnień, bez wątpienia, było stanie się rycerzem Niepokalanej i chęć walki o dusze ludzkie.

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"