Pascha

Andrzej Wardziński

Obraz dla artykułu: Pascha

Dawno temu, kiedy na ziemi nie było jeszcze kościołów, chrześcijan, Bóg przemówił do człowieka, a wiedzę tę przekazywano przez długi czas ustnie z pokolenia na pokolenie. Za czasów Mojżesza spisano nie tylko przekazy ustne, ale również to, co Najwyższy objawił Mojżeszowi. W ten sposób Mojżesz został zaliczony do Proroków, ponieważ spisał i przekazał słowa, które mu Bóg objawił.

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"