Szczęść Boże. Maryja!

O. Andrzej Iwanicki OFMConv
redaktor naczelny

Obraz dla artykułu: Słowo wstępne

Moi Drodzy, bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami od wielu lat i zgłębiacie wiarę  w Boga przez miłość do Matki Bożej Niepokalanej według wzoru, jaki nam zostawił św. Ojciec Maksymilian: Niepokalana – oto nasz ideał. Ten Ideał towarzyszy nam każdego dnia i prowadzi nas po drogach życia i powołania, którym obdarzył każdego z nas dobry Bóg. On jest Panem czasu i zbawienia. On uświęca nas i nasze życie, udzielając nam swojego Ducha i potrzebnych łask przez Maryję Niepokalaną. 6 marca środą popielcową rozpoczynamy szczególny czas ” okres przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Dlatego również okładka tego numeru „Rycerza Niepokalanej” przypomina nam, że jest to czas zamyślenia, czas rachunku sumienia i „wejścia do izby” swojego serca, aby odkryć na nowo, że „Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5), a „Gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). To bardzo pocieszające, że Bóg nie pozostawia nas samym sobie, ale przychodzi nam z pomocą w sakramentach, w swoim słowie, a przede wszystkim w mocy Ducha Świętego, aby nam pomóc przygotować się na Święta Paschalne przez nawrócenie. Ono objawia się w modlitwie, poście, jałmużnie. Modlitwa wsparta postem posiada wielką moc w nawróceniu serca, a „jałmużna zakrywa wiele grzechów” oraz jest uczynkiem pokutnym za popełnione grzechy.

Niech w tej drodze Wielkiego Postu ku Uroczystości Zmartwychwstania towarzyszy nam Maryja, wypraszając potrzebne łaski, oraz św. Jan Chrzciciel.

W tym miejscu dziękuję o. Piotrowi Socha, który przez dwa lata pełnił funkcję Redaktora Naczelnego „Rycerza Niepokalanej”, wkładając swoje serce i czas w to dzieło. Niech dobry Bóg, przez Niepokalaną i św. Maksymiliana, wynagrodzi mu tę posługę.

Dzieło św. o. Maksymiliana trwa dalej i prosimy Was o modlitwę i wsparcie, aby „Rycerz Niepokalanej” był bliski Waszym sercom i byście z przyjemnością po niego sięgali i zachęcali innych do jego lektury. Proszę Was, abyście pisali do nas o łaskach otrzymanych przez Niepokalaną i św. o. Maksymiliana, o artykułach, które Was zainteresowały, o tematach, które według Was powinny być poruszane, o których warto pisać.

Życzę każdemu z Was oraz Waszym Rodzinom i Przyjaciołom błogosławionego czasu Wielkiego Postu. Niech Duch Boży Was prowadzi do radości Świąt Zmartwychwstania.