Bóg pragnie, byśmy Go kochali!

O. Bogdan Kocańda OFMConv

Te słowa stały się dla mnie, franciszkańskiego kapłana, jednym z decydujących bodźców do tego, by zatrzymać się w wirze zajęć i zapytać samego siebie: czy czasami w swej wielorakiej posłudze kapłańskiej nie zatraciłem gdzieś miłości do Boga, a tym samym sensu życia kapłańskiego? Dlaczego o to siebie samego pytam? To proste, jeśli ktoś twierdzi, że jego życie jest bez sensu, to świadczy to o tym, że jeszcze nie odkrył lub już zagubił potęgę znaczenia Chrystusa dla niego samego. Z tej racji pytam: Kim jest dzisiaj Jezus Chrystus dla mnie? Każdy kapłan nieustannie winien odkrywać znaczenie Jezusa Chrystusa dla swego życia. Dzięki temu to, co małe, stanie się wielkie, a to, co słabe – mocne. Wszak mocą Jego potęgi mogę wzrastać w miłości do Boga i ludzi; mogę przekraczać bariery własnych niemożności, a przede wszystkim radować się ze zjednoczenia z Wszechmocnym. […]

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"