Podziękowanie za modlitwę

O. Andrzej Prugar OFMConv

Kilka dni po uroczystości św. Józefa (2019 r.) otrzymałem zawiadomienie z Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów, że zostałem przyjęty – adoptowany duchowo jako kapłan i zakonnik.

Anonimowa dla mnie osoba zadeklarowała, że przyjmuje mnie do swojej modlitwy do końca życia. Niech Bóg błogosławi tę osobę, która przyjęła mnie w swoje modlitwy do końca życia. Kilka dni po otrzymaniu zawiadomienia, kiedy patrzyłem na potwierdzenie duchowej adopcji, które leży na moim biurku, zadzwonił telefon z Redakcji „Rycerza” z propozycją napisania podziękowania w imieniu wszystkich kapłanów, którzy już zostali przyjęci przez konkretne osoby do ciągłej, codziennej modlitwy w ich intencjach. […]

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"