Ks. Władysław Gurgacz

Romuald Rzeszutek

Trzech więźniów szło na stracenie. Ubrani byli tylko w bieliznę. Pierwszy szedł o. Gurgacz. Starszy celi zarządził modlitwę za idących na śmierć. Zaśpiewano głośno «Pod Twoją obronę». Strażnik kazał im milczeć, lecz oni śpiewali dalej […]. Przybyli na miejsce kaźni położone pod murem więziennym. Zawiązano im oczy […]. Gdy zamilkły tony pieśni, więźniowie w celach wyraźnie słyszeli cztery strzały – anonimowy świadek.

KAPELAN WYKLĘTYCH

Władysław Gurgacz, przyszły kapłan wyklęty, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, urodził się 2 kwietnia 1914 r. w Jabłonicy Polskiej [….]

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"