Wydarzenia MI

Oprac. Teresa Michałek

Bełchatów: nowy zarząd MI

Nowym prezesem wspólnoty MI w parafii NMP Matki Kościoła została Maria Brzezowska. Wyborom towarzyszyła modlitwa i obecność przedstawicieli okolicznych wspólnot rycerskich, członków wspierających (MI-1) oraz parafian. O. Stanisław M. Piętka OFMConv – prezes narodowy MI wszystkim pobłogosławił i nowo wybranemu zarządowi życzył opieki Niepokalanej i św. Maksymiliana w owocnej pracy dla Niepokalanej.


Rychwałd: diecezjalne spotkanie MI

„Jako rycerze Niepokalanej – jako ci, którzy chcą czegoś więcej, głębszego rozwoju duchowego – nie chcemy zatrzymywać się na katolicyzmie niedzielnym” – powiedział w konferencji o. Tomasz Pawlik OFMConv – asystent MI z Rychwałdu, podczas spotkania modlitewno-formacyjnego rycerzy Niepokalanej z diecezji bielsko-żywieckiej 23 lutego. Zaznaczył, iż wśród wielu chrześcijan w podejściu do wiary występuje religijny minimalizm. Jednak rycerzy Niepokalanej powinien cechować maksymalizm.

Kustosz sanktuarium o. Bogdan Kocańda OFMConv dodał, że „rycerze to ludzie, którzy w duchu św. Maksymiliana odkrywają Maryję, która prowadzi do Chrystusa. W tym prowadzeniu ważną rolę odgrywa dom. Witam was w domu Matki, w tym sanktuarium”. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu rycerze powierzali siebie i wszelkie działania apostolskie, natomiast podczas gościnnego przyjęcia rycerzy Niepokalanej prezes diecezjalna MI Urszula Kraus przedstawiła sprawy bieżące oraz propozycję wspólnej pielgrzymki.


Wystawa „Święty Maksymilian Maria Kolbe i Jego dzieła” w Kraju Kwitnącej Wiśni

O. Andrzej Iwanicki: W dniu 14 III 2019 r. w japońskim Niepokalanowie w Nagasaki odbyło się otwarcie zorganizowanej przez Pana wystawy o Św. M. M. Kolbem. Co Pana skłoniło, aby tę wystawę pokazać w Japonii?

Jan Hajduga: Miłość do Niepokalanej oraz do Jej najwierniejszego Rycerza. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że wystawa będzie pokazywana w Japonii. To misja mojego życia. Tak sobie postanowiłem i tego dokonałem. Chciałem pokazać tę wystawę ludziom, którzy zwiedzają „Japoński Niepokalanów”, jak również inne miejsca w Nagasaki związane z tym świętym. Przyjeżdża tam m.in. dużo osób z Polski, z Korei i innych stron świata.

Na poszczególnych tablicach pokazałem dzieła św. Maksymiliana istniejące obecnie, i te o które się modlił, a zaowocowały dopiero po Jego śmierci. W tym dziele pomogli mi też ludzie, księża i siostry zakonne pracujący w Japonii.

O. A. I.: Kto jest organizatorem wystawy?

J. H.: Organizatorem wystawy jest Rycerstwo Niepokalanej, oddział w Dąbrowie Tarnowskiej. W powstaniu wystawy pomogli także Ambasada RP w Tokio i Instytut Polski w Tokio.

O. A. I.: Jaki cel przyświecał tej wystawie?

J. H.: Pokazując ją chcę przypomnieć niezwykłą postać i dzieła człowieka, kapłana i zakonnika, który w sytuacji „piekła na ziemi”, jakim były niemieckie obozy koncentracyjne, potrafił ocalić Rycerstwo Niepokalanej godność osoby ludzkiej i dał świadectwo, że miłość wynikająca z wiary w Chrystusa silniejsza jest niż śmierć. Ukazując liczne cnoty tego wielkiego Polaka, szczególną uwagę chciałem skupić Rekolekcje Rycerstwa Niepokalanej na jego wyjątkowej miłości do Niepokalanej, której oddał całe swoje życie. Zachwycony Jej pięknem i doświadczając Jej przemożnego wstawiennictwa, odkrył w Niej pomoc na drodze do zbawienie i uświęcenia. Chciał zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną.

O. A. I.: Jakie wrażenie wywarła na panu Japonia i jakie chwile pozostaną w pamięci?

J. H.: To bardzo wielka kultura, pracowitość i uczciwość ludzi. Zaś w pamięci pozostanie cały pobyt, bo jest to moja pielgrzymka życia. Ogromne wrażenie wywarło na mnie wielkie oddanie pracujących tam franciszkanów, księży i sióstr zakonnych.