Ze wspomnień

Maria Janowska

Obraz dla artykułu: Ze wspomnień

Jest na Łotwie Cudowny Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, w głównym ołtarzu kościoła jakobsztadzkiego [współcześnie Jekabpils]. – W czasach, o których chcę pisać, był tam proboszczem ksiądz Teofil Tomaszewicz.

Gdym pierwszy raz z dziatkami swemi złożyła mu wizytę, ksiądz opowiedział mi kilka szczegółów z historii tego pięknego obrazu.

– O niezwykłości wizerunku Niepokalanej – mówił ks. proboszcz – świadczy wiele cudownych uzdrowień, ocaleń, a najaskrawiej fakt następujący. […]

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"