Dla chwały Boga

O. Józef Maria Kaźmierczak OFMConv

Obraz dla artykułu: Dla chwały Boga

Zbawieni coraz bardziej zbliżają się do Boga, zachwycają się Jego blaskiem, wychwalają Go i sami coraz bardziej jaśnieją, pięknieją Jego pięknem. Piękno Boga ich tak urzeka, że nie chcą i nie są w stanie odwrócić się od Niego, są zbawieni. Potępieni coraz bardziej zwracają się do siebie jako centrum swojego zainteresowania i nie są już zdolni odwrócić się do Boga. Oni sami stają się dla siebie tak silnym centrum przyciągania, że ten stan staje się dla nich ostateczny, jest to stan potępienia. Istotą powołania człowieka jest życie nie dla siebie, ale dla chwały Boga.

Św. Maksymilian Kolbe w wieku pierwszej Komunii św. miał wizję Niepokalanej, która mu zaoferowała dwie korony: białą – symbol czystości i czerwoną – symbol męczeństwa. Te korony są ze sobą ściśle związane. Czystość bowiem polega na bezinteresownej miłości, a jej szczytem jest oddanie życia z miłości. Czystość nie jest możliwa bez pewnego stopnia męczeństwa. Święty, między innymi pod wpływem piękna Niepokalanej ujrzanej w wizji, żył pewnym zachwytem Matką Bożą. […]

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"