Jakby gołębica...

Ks. Andrzej Panasiuk

Obraz dla artykułu: Jakby gołębica…

„Duch, jakby gołębica” jaką przepiękną przestrzeń dla cielesności daruje człowiekowi Duch Święty. Owo tajemnicze „jakby” mówi, że nie ma cielesności w osobie Ducha Świętego…

Ileż wstydu doświadcza człowiek, gdy ma się spowiadać z nieczystości… Jakże jednak znaleźć właściwą miarę: co jest czyste, a co nie? Przecież czystość nie polega na nierobieniu czegoś, na niepobrudzeniu się. Czystość to Bóg w człowieku, to Duch Święty w duszy. […]

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"