Powołanie w Duchu według Serca Jezusowego

O. Bogdan Kocańda OFMConv

Obraz dla artykułu: Powołanie w Duchu według Serca Jezusowego

Od dłuższego czasu zajmuję się poszukiwaniami nowych celów pośrednich, służących aktywizacji wierzących do tego, by bardziej zajmowali się perspektywą nieba czyli własnym pielgrzymowaniem do Królestwa Ojca, niż sprawami przyziemnymi, których też nie można bagatelizować. Może to dziwne zajęcie, skoro w Kościele świętym już mamy wszystko to, co najważniejsze, określone i ponazywane, wystarczy jedynie posłusznie się do tego dostosować.

Tak, to prawda, że tak jest, lecz nie możemy zapominać o tym, iż Duch Święty nie pozwala nam spać spokojnie. Jego poruszenia budzą do ciągle nowych poszukiwań celów pomniejszych i środków, jakie do nich prowadzą. Cel podstawowy jest niezmienny, niepodważalny, a jest nim życie wieczne w Domu Ojca. Tam nie tylko kierujemy własny wzrok, ale też podążamy przez codzienne wybory, decyzje, postawy i zachowania. Potrzeba nam zatem ciągle „nowego światła”, którego gwarantem jest współpraca z Duchem Świętym. To On najlepiej pozwala nam odczytywać znaki czasu i podsuwa rozwiązania adekwatne do rzeczywistości. Współpraca z Nim gwarantuje nową jakość rodzącą się z pokornego stanięcia pod krzyżem wraz z Maryją i radosnego napełnienia w Wieczerniku również z Maryją.

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"