Forum wewnętrzne... to rzecz święta

O. Robert Maria Leżohupski OFMConv

Obraz dla artykułu: Forum wewnętrzne… to rzecz święta

Ojciec Święty podczas marcowej audiencji dla uczestników 30. już „Kursu forum wewnętrznego” w znaczących słowach poruszył bardzo istotną kwestię. „I chciałbym dodać – poza tekstem – słowo o terminie «forum wewnętrzne». To nie jest pozbawione znaczenia wyrażenie: jest bardzo poważne! Forum wewnętrzne musi pozostać wewnątrz i nie może nigdy wyjść na zewnątrz. I mówię to, ponieważ zdałem sobie sprawę, że w niektórych grupach w Kościele, odpowiedzialni i przełożeni – powiedzmy tak – mieszają te dwie rzeczy i biorą z forum wewnętrznego decyzje wykonywane w zakresie zewnętrznym oraz na odwrót. Proszę, to jest grzech! Jest to grzech przeciwko godności osoby, która ufa kapłanowi, wyjawia przed nim swoje życie, prosząc o przebaczenie, a następnie jest to wykorzystywane do naprawienia spraw danej wspólnoty lub ruchu, być może nawet – nie wiem, zgaduję – może nawet jakiegoś nowego zgromadzenia, nie wiem. Forum wewnętrzne musi zawsze pozostać forum wewnętrznym. To rzecz święta. Chciałem to teraz powiedzieć, ponieważ martwię się o to”.

Odpowiedzią na głos Ojca Świętego jest Nota Penitencjarii Apostolskiej o ważności forum wewnętrznego i nienaruszalności pieczęci sakramentalnej (29 VI 2019) zatwierdzona przez papieża Franciszka, który też polecił jej publikację. Jej celem jest potwierdzenie i prezentacja pojęć właściwych w komunikacji kościelnej i społecznej, niejednokrotnie pomijanych przez opinię publiczną oraz cywilne systemy prawne, takich jak: pieczęć sakramentalna, poufność właściwa dla forum wewnętrznego pozasakramentalnego, tajemnica zawodowa, kryteria i granice wszelkiej innej komunikacji.

Odnośnie do pieczęci sakramentalnej w Katechizmie Kościoła Katolickiego odnajdujemy następującą jej definicję: „tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się «pieczęcią sakramentalną», ponieważ to co penitent wyznał kapłanowi, zostaje «zapieczętowane» przez sakrament” (nr 1467). […]


Zamów w Niepokalanowie

www.wydawnictwo.niepokalanow.pl

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"