Łotewskim śladem św. Maksymiliana

Magdalena Chudzicka / O. Andrzej Iwanicki OFMConv

Obraz dla artykułu: Łotewskim śladem św. Maksymiliana

W 1202 roku biskup Albert z Buxhoeveden ogłosił ziemie obecnej Łotwy Terra Mariana (Ziemią Maryjną). Najświętsza Maryja Panna upomina się o swoje wiano i dlatego też przed wojną Rycerstwo Niepokalanej wyjątkowo dobrze rozwijało się na tych sprotestantyzowanych ziemiach.

Do grona rycerzy należała Józefa Linkiewicz ze wsi Romanowka, która nie tylko animowała miejscowe koło (osobiście zachęciła 200 osób do udziału w MI), ale ofiarnie opiekowała się ubogimi, opuszczonymi i cierpiącymi. W 1939 roku Józefa ofiarowała franciszkanom swój majątek składający się z 13,5 hektara ziemi i pięknego rozległego domu, aby zbudować na nim łotewski Niepokalanów. „Przypadając do stóp Twych ojcowskich z pokorną i gorącą wdzięcznością proszę, dziękuję za przyjęcie ode mnie ubożuchnej ofiary na cześć Matki naszej Niepokalanej” – tak pisała […].

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"