Modlitwy maryjne Świętego Franciszka

Obraz dla artykułu: Modlitwy maryjne Świętego Franciszka

I.

O Pani moja, święta Mario, oddaję się cały błogosławionej wierności Twojej i szczególnej pieczy i na łono miłosierdzia Twego dzisiaj i na każdy dzień i w godzinę mej śmierci.

Wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie cierpienia i nędze, życie i koniec życia mego. Tobie powierzam, byś przez Swe najświętsze wstawiennictwo kierowała i rozporządzała wszystkimi moimi czynnościami według Swej i Swojego Syna Woli. Amen.

II.

Bóg niech Cię pozdrowi, święta Królowo, Najświętsza Mario, Matko Boża i zawsze Dziewico, wybrana od Boga i Ducha Świętego Pocieszyciela. W Tobie jest wiara i doskonałość wszelkich cnót wielkich, skarbnico wszystkich łask i dóbr. Tyś godna była nosić w łonie Twórcę życia i łaski. Bóg niech cię pozdrowi, złoty Boga pałacu, Bóg niech Cię zachowa szato Pańska! Bóg niech Cię pozdrawia Służebnico, Matko Boża! Bóg niech Ci pomaga w Twoich pracach, bo Cię wysyła Duch Święty do serc nieposłusznych, żebyś z niewiernych czyniła wierne i prawe sługi Boże. O! Matko przezacna Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami ze świętym Michałem Archaniołem do Twego najmilszego Syna, Pana i Nauczyciela naszego. Amen.

III.

Najświętsza Mario Panno, między niewiastami nie urodziła się na świecie żadna do Ciebie podobna: Tyś Córką i Służebnicą Najwyższego Króla, Ojca Niebieskiego, Tyś Matką Pana naszego Jezusa Chrystusa, Tyś Oblubienicą Ducha Świętego. Módl się za nami ze św. Michałem Archaniołem, ze wszystkimi mocarstwami niebieskimi i ze wszystkimi świętymi do Twego Synaczka, najmilszego naszego Pana i Nauczyciela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Niech się tak stanie. O! święta Bogarodzico! O! słodka i najśliczniejsza Panno! Króla na śmierć skazanego Syna Twojego, najsłodszego Pana, naszego Jezusa Chrystusa, błagaj za nami, aby przez moc najświętszą Wcielenia i śmierć Jego najokrutniejszą odpuścił nam grzechy nasze. Amen.