Sztuka (prze)życia

O. Bogdan Kocańda OFMConv

W marcu tego roku otrzymałem w darze od samego autora książkę, która bardzo mnie uradowała. Przeczytałem ją dopiero w czerwcu, kiedy autor porzucił stan kapłański, zamieszkał w dużym mieście i rozpoczął, jak sam stwierdził, nowe życie.

Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że książka jest wspaniałą inspiracją do tego, aby zobaczyć świat pełen mocy Ducha Świętego, uwolnić piękne scenariusze na życie z Bogiem w radości przeżywania codzienności w Kościele świętym. Sam fakt odejścia z kapłaństwa, przekazany telefonicznie ustami samego zainteresowanego, wbił mnie w fotel tylnego siedzenia samochodu, którym wraz ze współbraćmi wracałem z posługi na rzecz misji franciszkańskiej w Peru. Ten, który motywował innych do życia z Bogiem, teraz zdradza ideał służby, wybierając inną drogę. Nadto, koncentrując się jedynie na sobie, na własnym poczuciu wartości i należności czegoś od życia, pozbawił innych duchowych owoców łaski, czerpania ze źródła mocy sakramentów oraz braterskiego towarzyszenia w wędrówce ku wiecznej szczęśliwości. Jak to możliwe? Kilka dni później, już w lipcowe popołudnie, rozmawiałem […].

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"