Związek celu wcielenia z prawdą o niepokalanym poczęciu Maryi

O. Józef Maria Kaźmierczak OFMConv

Obraz dla artykułu: Związek celu wcielenia…

Matka Boża jest niepokalanie poczęta. Niektórzy te słowa rozumieją w ten sposób, że poczęła się bez udziału mężczyzny. To nieprawda, urodziła się przecież ze świętych Joachima i Anny. Natomiast bez udziału mężczyzny począł się Jezus z Maryi i Ducha Świętego.

Natomiast niepokalanie poczęta oznacza, że poczęła się bez grzechu pierworodnego. Ten grzech u nas jest gładzony przez chrzest, a Matka Boża została zachowana od tego grzechu. Ta prawda o niepokalanym poczęciu była w Kościele dyskutowana przez wieki.

Do czasów bł. Jana Dunsa Szkota istniała trudność w przyjęciu tej prawdy ze względu na dogmat o powszechności odkupienia. Jeżeli więc wszyscy byli odkupieni, to Matka Boża także, a więc musiała też być obciążona grzechem pierworodnym – tak powszechnie uważano.

Dopiero bł. Jan z Duns uczył o dwóch sposobach odkupienia. […]

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"