Nabożeństwa majowe

O. Celestyn Napiórkowski OFMConv

Poznajmy przyczynę, dla której maj jest poświęcony Najświętszej Pannie. Jest Ona pierwszym ze stworzeń, umiłowanym Dziecięciem Boga, najdroższym Mu i najbliższym. Słuszne jest więc, aby do Niej należał ten miesiąc, w którym szczególnie chlubimy się i radujemy Jego wspaniałą Opatrznością opiekującą się nami, naszym odkupieniem i uświęceniem w Bogu Ojcu, Synu i Bogu Duchu Świętym.

(Kardynał John Henry Newman)

Pierwsze ślady majówek odnajdujemy w XII wieku w Niemczech, Francji i Hiszpanii. Od majowych (wiosennych) kwiatów i początków życia łatwo przenoszono myśl na Maryję, by radować się łaską odkupienia i błogosławić Tę, przez którą przyszedł najpiękniejszy kwiat ludzkiego rodu i brzask nowego życia – Chrystus Zbawiciel. […]

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"