„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas…”

„A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas…”
(J 1,14)

Te słowa św. Jana Apostoła
bardzo często pojawiają się,
gdy świętujemy Boże Narodzenie.
Słyszymy je nie tylko w Ewangelii.
Pojawiają się często w kazaniach
czy w śpiewanych kolędach.
Wyrażają niezwykłą tajemnicę
Boga, który stał się człowiekiem
i zechciał zamieszkać między nami. Mówią nam o „świętej
przeprowadzce” Pana Jezusa
na ziemię, o naszym nowym,
Boskim Sąsiedzie, Przyjacielu
rodziny… – a może o nowym
Domowniku?
Zamieszkał wśród nas, aby być
blisko, na wyciągnięcie ręki,
na odległość szeptu.
Drodzy Czytelnicy
„Rycerza Niepokalanej”!
Życzę każdemu z Was głębokiej
świadomości, że nasz Pan,
Jezus Chrystus,
mieszka wśród nas,
że jest źródłem naszych radości
i nieskończoną nadzieją
w trudnościach, że będąc
Bogiem Człowiekiem, jest naszym
najlepszym Przyjacielem.