dom budowany na Skale

Różaniec Rodzin

Decydująca konfrontacja między Królestwem Bożym i szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny. Te słowa s. Łucji Dos San­tos – wizjonerki z Fatimy, realizują się
na naszych oczach.
Doświadczamy w życiu codziennym narastających tendencji, by zniszczyć rodzinę katolicką, umniejszyć jej wartość, niejednokrotnie ośmieszyć jej model: tata, mama (mężczyzna i kobieta) oraz dzieci. W obliczu ogromnego zagrożenia, przed jakim staje Kościół i rodzina, we współczesnym świecie, zachęcamy wszystkie rodziny do wspólnej modlitwy w swoich domach – w Różańcu Rodzin, który jest darem od Boga. Różaniec Rodzin to owoc żarliwej modlitwy przed cudownym wizerunkiem cierpiącego Pana Jezusa w intencji rodzin, które przeżywały bardzo duże trudności życiowe, powodujące przede wszystkim ogromne cierpienie niewinnych dzieci. Rodzina, która modliła się, otrzymała światło, że – te właśnie rodziny nie modlą się razem.
Pięknym świadectwem wspólnej modlitwy dzieli się z nami Ewa. „Do Różańca Rodzin należymy od dawna. Będąc w stanie błogosławionym, pewnego dnia poczułam ból brzucha, który z dnia na dzień narastał, wszelkie środki przeciwbólowe nie pomagały, nawet pobyt w szpitalu nie uśmierzył bólu. Miałam świadomość przyczyny zaistniałej sytuacji, dlatego modliliśmy się w domu, aby Bóg był uwielbiony. Wierzymy, iż wspólna modlitwa w rodzinie jest niczym innym, jak wielbieniem Boga i wzywaniem Ducha Świętego, aby zstąpił i napełnił cały dom swoją mocą. Nawet w nocy modliłam się Psalmami wielbiącymi Boga. S. Margaritha Valapilla mówiła mi kiedyś, że gdy coś w jej
życiu dzieje się niedobrego, ona jeszcze bardziej wielbi Boga, ponieważ szatan tego nie wytrzyma i odejdzie. Te słowa dodawały mi otuchy, a modlitwa pokoju serca. Z dnia na dzień było coraz gorzej, aż przyszedł poranek, w którym już nie mogłam rano wstać z łóżka, nawet podnieść nogi, przekręcić się na bok. Ogromny ból przeszywał cały brzuch. Mój Mąż chciał natychmiast wezwać karetkę. Perspek­tywa,
w której ktoś próbuje mnie dotknąć, nie wspomnę już, że przenosi do karetki, kojarzyła mi się ze śmiercią z powodu bólu, jako że nawet leki przeciwbólowe w zastrzyku nie pomagały. Powiedziałam do Męża: «Przyprowadź mi kapłana, aby odsunął ode mnie to zło, które do mnie przyszło». Zapytał: «Którego?». Od­powiedziałam: «Bez znaczenia, każdy jest posłany od Boga». W tym momencie przyszło mi na myśl, w którym miejscu naszego domu jest olej św. Charbela. Nadmienię, że tylko rękami mogłam ruszać, leżąc na wznak. Posmarowałam brzuch trzykrotnie, po czym ból ustąpił całkowicie i natychmiast wstałam. Należy tu zadać pytanie: Czym jest kapłaństwo…, skoro na słowa: «Przyprowadź mi kapłana» chory natychmiast odzyskuje zdrowie”.
Różaniec Rodzin jest również odpowiedzią na wołanie św. Jana Pawła II, Papieża Rodzin, o modlitwę w rodzinach. Jego przesłanie z Listu do Rodzin jest głównym filarem inicjatywy. „Rodzina, która modli się zjedno­czona, zjednoczona pozostaje” – te słowa dodają nam nadziei i otuchy, żebyśmy wytrwali w tej pięknej, rodzinnej modlitwie.
Wspólna modlitwa jest kołem ratunkowym dla naszych rodzin, często pogubionych i bezradnych w obliczu oceanu otaczającego zła. Potęgę modlitwy rodzinnej bardzo dobrze znał patron Różańca Rodzin, św. Jan Paweł II, który pisał: „Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem
a śmiercią, między miłością a wszystkim,
co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka (…) aby rodzina była «Bogiem silna» (…) Nie lękajcie się żadnych zagrożeń! Boże moce są niepomiernie większe od Waszych trudności! Niepomiernie większe od zła, które zakorzeniło się w świecie”.
Modlitwa rodzinna jest źródłem wielu łask Bożych. Rodzice mają tu okazję do dawania świadectwa wiary swoim dzieciom, uczą je modlitwy i budowania relacji z Bogiem. Wspólna modlitwa sprzyja pojednaniu, przebaczeniu i budowaniu dobrych relacji. Takie właśnie gromadzenie się rodziny na modlitwie buduje wzajemne zaufanie, jedność, poczucie bezpieczeństwa, a także daje pokój serc i spokój. „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).
Czytając te słowa, wielu rodziców pomyśli ze łzą w oku, że już za późno, moje dzieci są duże, nie mam na nich wpływu, poszły swoją drogą… Gdyby mi ktoś
o tym powiedział, gdy zakładałem rodzinę… Mamy nadzieję, że poniższe słowa wleją na nowo nadzieję w serca. „Piszę o pewnym niepełnosprawnym człowieku, którego miałam przyjemność poznać w swoim życiu. Miał pierwszą grupę inwalidztwa, potrzebował całkowitej opieki. Gdy zmarła mu żona, został z ostatnimi dwiema niepełnoletnimi córkami, z siedmiorga dzieci. Martwił się, wiedział, że nic nie może zrobić. Prosił, aby codziennie rozłożyć różaniec na łóżku
i przesuwając oczami paciorki różańca, modlił się. «Co tata robi? Klepie Różaniec». Po latach świadectwo o swoim ojcu pisze najmłodsza córka, która dziś modli się razem z mężem i swoim synkiem. Jest pewna, że są to owoce modlitwy jej taty”.
Potrzebą czasów jest, aby w każdym polskim domu rozbrzmiała potężna modlitwa różańcowa, która odnowi oblicze naszych rodzin. „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6,6).
Różaniec Rodzin zainaugurowano 18 ma-
ja 2019 roku – w 99. rocznicę urodzin
św. Jana Pawła II, jego Patrona.
Wstępując do Różańca Rodzin, aktem poświęcenia oddajemy naszą rodzinę w niewolę miłości Niepokalanej Maryi Dziewicy. Tworzymy domowy wieczernik modlitwy, trwamy na codziennej wspólnej modlitwie.
Do Różańca Rodzin mogą należeć całe rodziny, małżeństwa, osoby samotne lub pojedynczy członkowie rodzin, którzy nie są
w stanie podjąć modlitwy ze swoją rodziną.
Jedną Różę tworzy 20 rodzin. Modlą się one codziennie, odmawiając jeden dziesią­tek Różańca, poprzedzony rozważaniem przypisanej na dany miesiąc tajem­nicy. Dzięki tej modlitwie rodziny w Róży różańcowej są codziennie omodlone całym Różańcem świętym. W Różańcu Rodzin nie ma
wyszczególnionych intencji na każdy miesiąc. Modlimy się za żywych i zmarłych członków rodzin z Róży oraz za dzieci, których jesteśmy rodzicami chrzestnymi,
zostawiając Matce Bożej pełne prawo do dysponowania wartościami tych modlitw.
Róże różańcowe tworzone są przy parafiach oraz przez stronę internetową: www.rozaniecrodzin.pl, której administratorzy koordynują tę inicjatywę modlitewną.
Różaniec Rodzin należy do Kampanii Różańcowej, akcji modlitewnej prowadzonej przez OO. Franciszkanów w Niepokalanowie.
Spotkania modlitewne odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca, w bazylice Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. Modlitwa rozpoczyna się Mszą świętą o godzinie 11.00, sprawowaną w intencji rodzin w Różańcu Rodzin oraz w intencjach nadesłanych na adres: kontakt@rozaniecrodzin.pl. Następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawiana jest jedna część Różańca w in­ten-cji rodzin. Na zakończenie rodziny dokonują aktu poświęcenia swoich rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
W każdą środę o godz. 19.30 zapraszamy na modlitwę różańcową na antenie Radia Niepokalanów, którą prowadzą rodziny
z Różańca Rodzin.
Osoby, które podejmują modlitwę w Różańcu Rodzin są wpisane do Księgi Różańca Rodzin, złożonej u stóp Maryi w Niepokalanowie.
Pragniemy zaprosić wszystkie rodziny do wspólnej modlitwy w swoich domach. Wierzymy głęboko, że wspólna rodzinna modlitwa rozbudzi szczerą miłość do Boga, przywróci rodzinom godność, zapewni bezpieczeństwo ich członkom, a także odnowi życie sakramentalne i wzmocni zaangażowanie w życie Kościoła.
Z pewnością Ty także masz w sercu wielką troskę o swoją rodzinę. Podejmujesz też wiele zadań dla dobra swych bliskich.
Pomyśl, jak wiele może zmienić w Twojej rodzinie kilka minut wspólnej modlitwy, wszak wspólna modlitwa jest bijącym sercem każdej rodziny. ■

Ten i inne teksty czytaj dzięki prenumeracie

Zajrzyj do nas na FB