Apel

Szanowni i bliscy naszym sercom
Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej” i innych pism.
Nasi Przyjaciele!

Rok 2022 był dla nas czasem jubileuszu 100. rocznicy wydania pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej” przez św. Ojca Maksymiliana w 1922 roku. Czasy, w których powstawał, były niezwykle trudne dla poszczególnych osób, rodzin, Kościoła i naszej Ojczyzny. Tak się składa, że i dzisiaj, 100 lat później, doświadczamy poważnych zawirowań i upadku stabilności tak gospodarczej, politycznej, jak i moralnej. Najpierw pandemia COVID-19, która ukazała kruchość systemów i wszelkich zabezpieczeń. Następnie wojna tuż za granicą naszej Ojczyzny – agresja Rosji na Ukrainę, która codziennie przynosi tyle niesprawiedliwości i cierpienia najbardziej niewinnych ludzi. To wszystko rozchwiało bezpieczny i stabilny byt państw Europy, w tym Polski. Przed nami tak dużo zagrożeń i niepewności, że stajemy dzisiaj z pokorą w sercach przed Matką Bożą, szukając
u Niej umocnienia i nadziei. W pismach wydawanych w Niepokalanowie staramy się
wlewać w serca Czytelników nadzieję i uczyć, że niezmienna i zawsze pewna jest jedynie Boża Opatrzność.

Szanowni Państwo!

Staraliśmy się przetrwać miniony rok bez żadnych podwyżek naszych pism. Udało się jeszcze do każdego numeru włączać, w ramach bieżących kosztów, reprint, czyli przedruk „Rycerza” sprzed 100 lat. W dużej mierze dzięki większej hojności wielu z Was – Czytelników i Prenumeratorów, którzy wpłacaliście wyższe sumy niż były przez nas przewidziane. Za to Wam bardzo dziękujemy.
Nasze czasopisma można zaprenumerować w wybrany spośród poniższych trzech sposobów:
1. wypełniając formularz dołączony do pisma i przesyłając go do naszej Administracji;
2. dzwoniąc pod numer: 46 864 22 08;
3. składając zamówienie przez stronę internetową naszego Wydawnictwa:
www.wydawnictwo.niepokalanow.pl.

Z nowym, 2023 rokiem wchodzimy w następny okres zamawiania naszych pism.
Musieliśmy podjąć trudną decyzję o podniesieniu ceny dla każdego z tytułów: „Rycerza Niepokalanej”, „Rycerzyka Niepokalanej” (dla dzieci) oraz „Rycerza Młodych”.

Prenumeraty roczne tych pism wraz z wysyłką pocztową będą kształtowały się
w nastę­pujący sposób:

„Rycerz Niepokalanej” (miesięcznik) wydawany w 11 numerach rocznie – 55,00 zł + 50,00 zł wysyłka = 105,00 zł

„Rycerzyk Niepokalanej” (miesięcznik) wydawany w 10 numerach rocznie – 50,00 zł + 40,00 zł wysyłka = 90,00 zł

„Rycerz Młodych” (dwumiesięcznik) wydawany w 6 numerach rocznie – 30,00 zł + 25,00 zł wysyłka = 55,00 zł.

Tak kształtują się nasze nowe propozycje cenowe dla Prenumeratorów. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi Przyjaciele i Prenumeratorzy przyjmą te propozycje ze zrozumie­niem i pozostaną nadal z nami. We wszystkich sprawach związanych z płatnością zawsze jasno deklarujemy naszą ideę, że jeśli ktoś nie może tyle wpłacić, to wystarczy każda ofiara z zaznaczeniem, którego pisma dotyczy, które będziemy wysyłali przez cały rok.
Podążając za myślą św. Ojca Maksymiliana, prosimy osoby, które chciałyby otrzymywać nasze czasopisma, a nie stać je na złożenie ofiary, aby poinformowały nas o tym, a my zobowiązujemy się przysyłać czasopismo bezpłatnie, prosząc „jedynie” o modlitwę w intencji naszego Wydawnictwa. Jesteśmy przekonani, że Boża Opatrzność nadal będzie nas miała w swojej opiece.
Mamy nadzieję, że będziecie z nami, a my będziemy starali się rozwijać i realizować w najefektywniejszy sposób ideę i ducha św. Ojca Maksymiliana Kolbego pod opieką Niepokalanej.
W imieniu wszystkich Redakcji pism, Drukarni, działu Realizacji Zamówień i Wysyłki oraz Administracji życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi. Św. Ojcze Maksymilianie – módl się za nami!

O. Jan Krzysztof Oniszczuk
Dyrektor Wydawnictwa Ojców Franciszkanów Niepokalanów