Drodzy Prenumeratorzy i Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”, Przyjaciele naszego Klasztoru!

Rozpoczęliśmy nowy, 2022 rok, który dla naszego Wydawnictwa jest wyjątkowy ze względu na jubileusz 100. rocznicy wydania pierwszego numeru naszego cza­sopisma, zapoczątkowanego przez
św. Ojca Maksymiliana Kolbego w roku 1922. Jednym z pierwszych działów tworzonych wraz z Re­dakcją „Rycerza Niepokalanej” była Admini­stracja – dział kontaktu z naszymi Prenume­ratorami i Sympatykami.
Na przestrzeni lat przechodził on różne reformy i udoskonalenia. W czerwcu minionego roku udało nam się przenieść biura administracyjne z budynku furty klasztornej do nowych pomieszczeń w Domu im. Jana Pawła II. Administracja została skomputeryzowana, co znacznie usprawniło pracę. Potrzeba nam jednak jeszcze nieco czasu, by wszystko lepiej funkcjonowało. Dlatego podajemy kilka nowych informacji, jak działamy i jak możecie nam pomóc. Zrezygnowaliśmy z podziału adresów na województwa, tworząc zamiast tego następujące działy:
– Prenumerata – tel. 46 86 42 313,
prenumerata@niepokalanow.pl
– Związek Mszalny – tel. 46 86 42 156,
zwiazek.mszalny@niepokalanow.pl
– Intencje Mszalne i Zagranica –
tel. 46 86 42 138 / 206,
administracja@niepokalanow.pl
– Realizacja Zamówień i Wysyłka –
tel. 46 86 42 169 / 240,
adm.zamowienia@niepokalanow.pl
Szczególną prośbę mamy do naszych Prenumeratorów, by dokonując wpłat na prenumeratę, w tytule przelewu wykorzystać unikatowy Numer Prenumeratora, znajdujący się na etykiecie adresowej w lewym górnym rogu nad nazwiskiem i imieniem. Pozwoli nam to szybciej zidentyfikować Prenumera­torów, którzy korzystają z pomocy innych, aby dokonać wpłat na prenumeratę. Posługujemy się też trzema rodzajami kont (dwa konta wydawnicze i jedno klasztorne):
Konto wydawnicze 1:
12 1020 1185 0000 4102 0012 3877
– przeznaczone do prenumeraty „Rycerza Niepokalanej” (PRN), prenumeraty „Rycerzyka Niepokalanej” (PR) oraz prenumeraty „Rycerza Młodych” (PRM);
Konto wydawnicze 2:
84 1020 1185 0000 4602 0077 7862
– przeznaczone do wpłat na park maszynowy (OPM), wsparcie wydawnictwa (OW), wypominki (W) i nowenny (N) oraz zamówienia telefoniczne i listowne (ZAM);
Konto klasztorne:
07 1020 1185 0000 4302 0012 3869
– przeznaczone do wpłat na intencje mszalne (Msza święta), Związek Mszalny (ZM), wsparcie Klasztoru i Sanktuarium (OK).
Miniony rok dla naszego działu administracyjnego to też bolesny czas pożegnania naszej długoletniej Pracownicy, Pani Hanny Kłys, która odeszła do domu Ojca 9 grudnia 2021 roku. Niech Miłosierny Bóg przyjmie Ją do grona wybranych.
Pragniemy podziękować naszym Prenumeratorom i Sympatykom za dokonane wpłaty na prenumeratę i składane ofiary. Niech Bóg Wam wynagrodzi za wszelkie dobro. Zapewniamy o naszej codziennej modlitwie w Waszych intencjach. ■