Dzieje łaski

Każda dusza ma swoją drogę – swoje dzieje łaski: inne warunki
przyjścia na świat, inne wychowanie, inne zdolności, inne zdrowie.
Gdy głębiej zastanowimy się nad sobą, dojdziemy do wniosku,
że sprawa naszego uświęcenia jest sprawą osobistą. Nikt nas w tym
nie zastąpi. Pan Bóg dał nam wolną wolę i każdy ma być autorem swego uświęcenia, i dlatego każdy całą odpowiedzialność sam poniesie.

Niepokalanów, niedziela, 28 kwietnia 1940 roku