FENIKS 2022 dla Wydawnictwa Ojców Franciszkanów Niepokalanów

W roku 1999 Stowarzyszenie Wydawców Katolickich postanowiło przyznawać nagrodę za wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Biorąc pod uwagę fakt odradzania się tej literatury, przez wiele lat marginalizowanej lub wprost prześladowanej przez totalitarny system komunistyczny, postanowiono, iż przyznawana nagroda będzie nosiła miano FENIKSA.
Korzenie mitu o Feniksie wykraczają poza antyczny świat Greków i Rzymian. Jego genezy doszukiwać się należy w mitologiach bliskowschodnich. Najczęściej utożsamia się Feniksa z egipskim ptakiem Benu, który to przybywszy do egipskiego miasta Heliopolis, ze skrzydłami nasyconymi aromatycznym zielem, dokonał na jednym z ołtarzy samospalenia, aby po trzech dniach odrodzić się z popiołów.
W literaturze starochrześcijańskiej Feniks stał się symbolem zmartwychwstałego Chrystusa, który zwycięsko powstał z żaru cierpień i śmierci. Dla Ojców Kościoła ptak Feniks jest również symbolem duchowego odrodzenia każdego chrześcijanina, a w kontekście eschatologicznym został on złączony z ideą życia wiecznego w niebie.
Feniks zatem w odniesieniu do wydawnictw katolickich, ma przypominać o ich misji i o celu, którym ostatecznie jest zmar­twychwstały Chrystus.
Podczas konferencji prasowej 27 września 2022 roku w Sali Kinowej na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono laureatów tegorocznej edycji Nagrody MAŁEGO FENIKSA dla osób i instytucji, które mogą poszczycić się największymi dokonaniami na polu promocji książek i wartości chrześcijańskich, katolickich, religijnych w mediach i na innych płaszczyznach.
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich do tego grona dołączyło nasze czasopismo „Rycerz Niepokalanej”, które „za pośrednictwem prostego, bezpośredniego przekazu kształtuje sumienia, wychowuje – ukazuje miłość i potęgę Maryi. Jednocześnie w prostych słowach nieustannie pobudza do ufności Bogu przez Niepokalaną”.
Przyznanie Nagrody MAŁEGO FENIKSA
jest dla nas wielkim wyróżnieniem, za które dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. ■