Łaska Boża

Łaska Boża musi działać. Rzeczy naturalne są przygotowaniem i przebronowaniem – ziarnem jest łaska Boża. I jedno, i drugie jest potrzebne. Modlitwa wyprasza łaskę i bez niej nie możemy nic uczynić dla dusz. W kaplicy rano widzę, że bracia gromadnie wchodzą i wychodzą. Jest to ogromny dopływ modlitwy. Porządek nadnaturalny wymaga bardzo dużo modlitwy. I im bliżej będziemy Niepokalanej, tym więcej przez modlitwę będziemy mogli zrobić. Kto jest bliżej przyjaciela, ten więcej może otrzymać.

 

Niepokalanów, 5 marca 1938 roku