Modlą się tu tysiące

Kilkakrotnie w naszym miesięczniku pojawiały się artykuły odnoszące się do powstałej w 2018 roku Kaplicy Wieczystej Adoracji, Światowego Centrum Modlitwy o Pokój, Gwiazda Niepokalanej.
Jest to szczególne dla nas miejsce, chętnie odwiedzane przez wiernych. Tylko w ciągu pierwszego roku modliło się tu ponad 350 tys. osób! O wiele więcej osób, dosłownie z całego świata, odwiedza to święte miejsce korzystając z transmisji internetowej na YouTube.

Modlimy się tu we wszystkich intencjach, jakie leżą nam na sercu, a szczególnie, zgodnie z tytułem Kaplicy, prosimy naszego Pana o pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym kraju i na całym świecie. Kaplica jest pięknie zaprojektowanym dziełem z wieloma detalami o głębokim, teologicznym znaczeniu, o których opowiada pan Kamil Drapikowski, artysta rzeźbiarz: „Na początku chciałem wyrazić swoją wdzięczność i radość, że to właśnie w Niepokalanowie – miejscu szczególnie naznaczonym obecnością św. Maksymiliana rozbłysła kolejna gwiazda w dziele «12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju».
Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu jest materialnym znakiem tego duchowego dzieła, które przez piękno, będące jednym z przymiotów Boga, uwrażliwia serce człowieka na działanie Bożej łaski. Bóg
jest zawsze na nas otwarty. To my w swej ułomności często potrzebujemy zewnętrznego znaku, pomocy piękna i sztuki, aby móc się na Niego otworzyć.
Gdy wchodzimy do kaplicy, nasza uwaga jest skoncentrowana na monstrancji nawiązującej do wizerunku Najświętszej Maryi Panny.
Jak nauczał nas św. Jan Paweł II, to Maryja była pierwszym w historii tabernakulum. W swojej encyklice Ecclesia de Eucharistia wskazał na szczególny związek Maryi z Najświętszym Sakramentem, nazywając Ją «Niewiastą Eucharystii».
To właśnie Jej postać znajduje się w centralnej części Kaplicy Adoracji, z otwartymi dłońmi skierowanymi ku nam w geście zaproszenia do trwania przy Najświętszym Sakramencie.
Eucharystyczny Chrystus znalazł swe miejsce pod Sercem Maryi w dużej, 20-centymetrowej rozświetlonej Hostii, ukazanej nam spod rozchylonych
szat Niepokalanej.
Matka Boża jest tutaj bramą prowadzącą do Chrystusa, nie przesłania nam blasku Jego miłości, ale nas ku niej prowadzi. Jest pełna łaski, napełniona Duchem Świętym, rozświetlona światłem Eucharystii. Na zwrócenie szczególnej uwagi zasługuje fakt, że to Eucharystyczny Chrystus jest najjaśniejszym punktem w Kaplicy Adoracji. Rozchodzące się zeń światło wypełnia Niepokalaną, a przez Nią rozlewa się na adorujących. W obrazie tym w sposób szczególny możemy dostrzec tytuł tutejszej świątyni: Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. W Maryi bowiem wyraźnie dostrzegamy pełną łaski Pośredniczkę darów Boga.