NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. MAKSYMILIANA MARII Kolbego 4-13 sierpnia

14 sierpnia 2021 roku obchodzimy w Niepokalanowie 80. rocznicę pamiętnej śmierci św. Ojca Maksymiliana Kolbego w niemieckim obozie Auschwitz.
Z tej okazji pragniemy przez 9-dnio­wą Nowennę przygotować się duchowo do tych uroczystości. Od 4 do 13 sierpnia codziennie o godz. 7.00 podczas Mszy świętej w kaplicy Sanktuarium św. Maksymiliana, transmitowanej w internecie przez EWTN Polska, modlić się będziemy w intencjach, które Państwo przyślecie do nas Pocztą Polską lub pocztą elektroniczną na adres:
wydawnictwo@niepokalanow.pl
– dopisując hasło: „Św. Maksymilian”.
Ofiary, które Państwo złożycie przy tej okazji, będą przeznaczone na kontynuowanie wymiany parku maszynowego w drukarni, którą planujemy na przeło­mie 2021/2022.
Niech Bóg pełen miłości wynagrodzi Waszą hojność i Wasz wkład w rozwój tego dzieła. Prosimy jednocześnie, aby każdy, kto korzysta z tej formy mo­dlitwy, przysyłając na nasz adres intencje, nie zapomniał podać danych kontaktowych. ■