Nowy delegat asystenta międzynarodowego ds. Rycerstwa Niepokalanej

Statuty Generalne Rycerstwa Niepokalanej (MI), międzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych, postanawiają, że asystentem międzynarodowym jest minister generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Opisują należące do niego obowiązki i dodają, że „asystent międzynarodowy może delegować do pełnienia funkcji należących do jego kompetencji jednego profesa po ślubach wieczystych” (art. 30).
Od 2010 roku funkcję tę sprawował
o. Raffaele Di Muro, który rozpoczął swoją służbę podczas kadencji o. Marco Tasca, a później został potwierdzony przez o. Carlosa A. Trovarellego. Niedawno Kongregacja Edukacji Katolickiej mianowała o. Raffaelego dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury w Rzymie i z tego względu minister generalny postanowił zwolnić go z pełnionego obowiązku w MI.
Po wysłuchaniu swego definitorium minister generalny mianował, zgodnie ze Statutami Generalnymi (nr 60, § 2), nowego delegata ds. asystencji Rycerstwa Niepokalanej: o. Gilsona Miguela Nunesa
z prowincji św. Franciszka w Brazylii. Swoją nową posługę o. Gilson rozpoczyna od
1 marca 2021 roku. Urodził się 28 kwietnia 1975 roku w Santa Mariana w stanie Paraná (Brazylia). Śluby czasowe złożył 5 lutego 1996 roku, a śluby wieczyste 28 października 2000 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 lutego 2004 roku. Życzymy
o. Gilsonowi Miguelowi wszelkiego dobra
w wypełnianiu nowych obowiązków!