Rycerstwo Niepokalanej w praktyce

Rekolekcje dla dzieci w Niepokalanowie Lasku

Jedną z funkcji „Rycerza Niepokalanej” jest integrowanie członków MI, pobudzanie do współpracy, inspirowanie do działania. Pól zaangażowania rycerzy Niepokalanej jest wiele, bo chcemy, aby każdy oddał się w ręce Niepokalanej i tak prostą drogą doszedł do nieba.

Pragniemy więc przedstawiać w „Rycerzu” różne inicjatywy i przedsięwzięcia, podejmowane przez członków MI. O niektórych warto wiedzieć, aby z nich skorzystać, z kolei inne mogą być podpowiedzią, by coś podobnego zorganizować „u siebie”. Czasami może to być też mobilizacja do zastanowienia się, czy na pewno wykorzystujemy wszystkie dostępne w naszym otoczeniu środki.
Chcemy też zaprosić Was, Drodzy Rycerze Niepokalanej, Czytelnicy „Rycerza”, abyście dzielili się tym, co robicie. Chodzi tu o opis konkretnej inicjatywy, która może być inspirująca dla innych. Może to być dzieło podejmowane przez Waszą Wspólnotę albo działalność pojedynczych rycerzy.
W obecnym numerze podejmujemy temat formacji dzieci. Widzimy, że MI nie może pominąć tego ważnego obszaru zaangażowania, jakim jest wychowanie dzieci. Dla dzisiejszych rodziców i wychowawców do­brym przykładem mogą być rodzice św. Ojca
Maksymiliana. Przez pewien czas mieszkali w Łodzi, ale kiedy uznali, że nie jest to miejsce sprzyjające właściwemu rozwojowi ich dzieci, zdecydowali się na przeprowadzkę. Dobro ich dzieci było ważniejsze niż dobrze płatna praca lub atrakcje wielkiego miasta.
Niejedna wspólnota MI i niejeden rycerz Niepokalanej wspierają wychowanie dzieci, czy to będąc po prostu katolickim rodzicem, czy to poprzez pracę w szkole, czy organizując różne ciekawe wydarzenia.
Tym razem chcemy przedstawić cieszącą się w ostatnim czasie ogromnym zainteresowaniem inicjatywę, skierowaną do dzieci,
a pośrednio także wspierającą całe rodziny. Są to rekolekcje MI dla dzieci w Niepokalanowie Lasku.
Na temat rekolekcji dla dzieci porozmawiamy z o. Grzegorzem M. Świerkoszem, franciszkaninem z klasztoru Niepokalanów Lasek, który aktualnie odpowiada za prowadzenie tych rekolekcji.