„Rycerz Niepokalanej” laureatem Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Nasze czasopismo „Rycerz Niepokalanej” zostało laureatem Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, przyznanej przez Kapitułę Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.
Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka
to najstarsze niepaństwowe wyróżnienie. Patron Nagrody, Włodzimierz Pietrzak (1913-1944), był prawnikiem, pisarzem,
krytykiem literackim, teoretykiem kultury
oraz publicystą. Był także działaczem społecznym i politycznym oraz żołnierzem Powstania Warszawskiego. Zginął, trafiony odłamkiem granatu w sierpniu 1944 roku.
Nieprzerwanie od 1948 roku Kapituła Nagrody wyróżnia osoby oraz instytucje, które skutecznie podejmują wyzwanie propagowania zasad katolickiej nauki społecznej, a także chrześcijańskiego ładu i życia społecznego, poprzez działalność naukową, artystyczną, literacką, oraz za osiągnięcia w przestrzeni formacyjnej, kulturalnej i społecznej. Łącznie w latach 1948-1984 przyznano 302 Nagrody. Laureatami zostali między innymi: Roman Brandstaetter, Ernest Bryll, Jan Dobraczyński, ks. Jan Twardowski, o. Jan Góra OP, Krzysztof Zanussi i wielu innych.
Laureatami tegorocznej, 75. edycji Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka zostali: miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” w 100-lecie powstania pisma – „za apostolskie prowadzenie ludzi ku wartościom chrześcijańskim w duchu założyciela,
św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego i w zawierzeniu Niepokalanej”; Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, działający przy Konferencji Episkopatu Polski – „za ofiarną pomoc duchową i materialną potrzebującym za wschodnią granicą Polski w czasach pokoju i wojny”; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – „za pielęgnowanie pamięci historycznej i dbałość o przyszłość zgodnie z patriotycznym i chrześcijańskim etosem Armii Krajowej”.
Nagroda przyznana naszemu czasopismu jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Dziękujemy Szanownej Kapitule Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka za dołączenie „Rycerza Niepokalanej” do grona Laureatów. ■