Wielkie zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi – Niepokalanów, 6 - 22 sierpnia 2021

Już po raz piąty w Niepokalanowie odbędzie się Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. W pierwszych dziewięciu dniach będziemy zawierzać Matce Bożej różne dziedziny życia: Dziedzictwo Kolbiańskie, polską gospodarkę i przemysł, dzieła ewangelizacji i duchowieństwo, sprawujących władzę, bezpieczeństwo narodowe, sportowców, media, służbę zdrowia, kulturę i sztukę, edukację oraz rodziny.
Centralnymi dniami Wielkiego Zawierzenia 2021 będą dni odpustu, uroczystości św. Maksymiliana i Wniebowzięcia NMP. Kazania odpustowe na Mszach świętych o 11.00 i 18.00 oraz okolicznościową konferencję wygłosi Postulator Generalny Zakonu Franciszkanów Konwentualnych o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv z Rzymu. Po Mszy świętej o 11.00 koncert Zespołu „Mazowsze”. 15 sierpnia Mszy świętej na ołtarzu polowym o 13.00 będzie przewodniczył JEm Ks. Kazimierz Kardynał Nycz metropolita warszawski. Na każdej Mszy świętej ponowimy zawierzenie Maryi, oddając Jej kolejne sprawy.
Od 16 sierpnia będziemy dziękować
Bogu za Jego miłość, dzieło stworzenia, dar życia, za rodzinę, przyjaciół i bliskich, za zbawienie w Kościele, za powołanie i naszą Matkę Maryję. Wśród zaproszonych Go­ści ponadto: bp Tadeusz Bronakowski, Ojciec Prowincjał prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, o. Stanisław Jarosz OSPPE, ks. Dariusz Rozum MS, ks. Władysław Zązel, ks. Sławomir Kostrzewa oraz świeccy: Wiesława Kowalska, Marta Przybyła, Maria-
-Emanuel Dziemian, Grzegorz Kasjaniuk, Artur Wolski oraz Fundacja Tota Tua i dzieło rekolekcji Oddanie33. Dla każdego coś interesującego.
Każdego dnia Wielkiego Zawierzenia będzie można dokonać oddania Maryi siebie i wszelkich spraw. Można przybyć na jeden lub kilka dni, skorzystać z noclegów i posiłków w domu rekolekcyjnym na terenie Niepokalanowa. Zapraszamy do osobistego udziału. Dla osób spoza Polski
i ograniczonych brakiem czasu będzie transmisja online na kanale YT NIEPOKALANÓW i przez Radio Niepokalanów. Zwyczajem lat poprzednich będzie można nadsyłać swoje sprawy do codziennego zawierzenia
na maila: zawierzenieintencje@gmail.com. Prośmy, aby Niepokalana objęła matczyną miłością całe nasze społeczeństwo i aby przez Jej wstawiennictwo przybliżyło się królestwo Chrystusowe na ziemi i tryumf Jej Niepokalanego Serca. ■

Szczegółowy program:

Poniedziałek – piątek: 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 18.00 Msza święta, 19.00 spotkanie z zaproszonym Gościem

Piątek, 6 sierpnia – Zawierzenie Dziedzictwa Kolbiańskiego
17.00 Fundacja Tota Tua, konferencja: Dzieło Oddanie33 – wszystko postawiłem na Maryję, 18.00 Msza święta Ojciec Prowincjał Grzegorz Bartosik, 19.00 czuwanie przed I sobotą miesiąca (Kaplica św. Maksymiliana): adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 21.10 Msza święta, od 22.00 – 5.00 czuwanie w ciszy, 6.00 Godzinki o NP NMP, Różaniec

Sobota, 7 sierpnia – Zawierzenie polskiej gospodarki i przemysłu
9.30 konferencja o zawierzeniu i świadectwa (Sala św. Bonawentury), 11.00 Msza święta
i nabożeństwo wynagradzające NSM, 14.00 konferencja: bp Tadeusz Bronakowski Walka o trzeźwość narodu (Sala św. Bonawentury), 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

Niedziela, 8 sierpnia – Zawierzenie dzieł ewangelizacji i duchowieństwa
13.00 Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, o. dr Mariusz Słowik, Gwar­dian Niepokalanowa, 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, konferencja: ks. W. Zązel Wesela bezalkoholowe, 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec

Poniedziałek, 9 sierpnia – Zawierzenie sprawujących władzę
17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 18.00 Msza święta ks. Władysław Zązel, 19.00 konferencja: Artur Wolski Mężczyźni na straży – męski Różaniec

Wtorek, 10 sierpnia – Zawierzenie bezpieczeństwa i sportowców
17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 18.00 Msza święta ks. Władysław Zązel, 19.00 Fundacja Tota Tua, świadectwa: W niewoli miłości Maryi – owoce Oddanie33

Środa, 11 sierpnia – Zawierzenie telewizji, radia, prasy i mediów
17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 18.00 Msza święta o. Stanisław
Jarosz, konferencja: o. Stanisław Jarosz / Wiesława Kowalska Rola wiary w Boga w czasach niepokoju i medialnego zamętu

Czwartek, 12 sierpnia – Zawierzenie służby zdrowia
17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 18.00 Msza święta o. Stanisław
Jarosz, konferencja: o. Stanisław Ja­rosz / Wiesława Kowalska Brońmy życia, najcenniejszego daru Boga

Piątek, 13 sierpnia – Zawierzenie kultury, sztuki i edukacji
17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec (Kaplica św. Maksymiliana), 18.00 Msza święta o. Stanisław Jarosz, konferencja: o. Stanisław Jarosz / Wiesława Kowalska
W tym znaku zwyciężysz – zwycięstwo Chrystu­sowego Krzyża

Sobota, 14 sierpnia – Zawierzenie rodzin (Uroczystość św. Maksymiliana – odpust)
10.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec (Kaplica św. Maksymiliana), 11.00 Msza święta o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv, 12.00 Koncert Zespołu „Mazowsze”, 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, o. Zdzisław Kijas, konferencja: Tylko miłość jest twórcza – aktualność przesłania św. Maksymiliana, 17.00 Transitus św. Maksymiliana, 18.00 Msza święta, świadectwo: Marta Przybyła

Wigilia Wniebowzięcia NMP
Nocna piesza pielgrzymka pokutna z Miedniewic (21 km) 21.00 – 7.00

Niedziela, 15 sierpnia (Uroczystość Wniebowzięcia NMP – odpust)
Msze święte jak w niedzielę, na Mszach zawierzenie NSM, na ołtarzu polowym: 11.00 konferencja o zawierzeniu Maryi i świadectwa, konferencja: Grzegorz Kasjaniuk
Maryja do Polaków w Gietrzwałdzie, świadectwo: Marta Przybyła 13.00 Msza święta
JEm Ks. Kazi­mierz Kardynał Nycz

Poniedziałek, 16 sierpnia – Dziękczynienie Bogu za Jego miłość
17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 18.00 Msza święta i konferencja:
ks. Sławomir Kostrzewa

Wtorek, 17 sierpnia – Dziękczynienie za stworzenie
17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 18.00 Msza święta i konferencja:
ks. Sławomir Kostrzewa.

Środa, 18 sierpnia – Dziękczynienie za dar życia
17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 18.00 Msza święta i konferencja:
ks. Sławomir Kostrzewa.

Czwartek, 19 sierpnia – Dziękczynienie za rodzinę, przyjaciół i bliskich
17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 18.00 Msza święta i konferencja:
ks. Dariusz Rozum MS Róża­niec jak deszcz… Inspiracje św. Ludwika M.G. de Montfort, cz. 1

Piątek, 20 sierpnia – Dziękczynienie za zbawienie w Kościele
17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 18.00 Msza święta i konferencja:
ks. Dariusz Rozum MS Róża­niec jak deszcz… Inspiracje św. Ludwika M.G. de Montfort, cz. 2

Sobota, 21 sierpnia – Dziękczynienie za powołanie (Spotkanie Inicjatyw Różańcowych)
10.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec (Kaplica św. Maks.), 11.00 Msza św. ks. Dariusz Rozum MS Róża­niec jak deszcz… Inspiracje św. Ludwika M.G. de Montfort, cz. 3
13.00 Prezentacja grup i czas świadectw, 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

Niedziela, 22 sierpnia – Dziękczynienie za naszą Matkę Maryję
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, konferencja: Maria-Emanuel Dziemian Zawie­rzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze, 16.00 Msza święta, 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec ■