Wielkie Zawierzenie

Jest to 17 dni rekolekcji zawierzenia Niepokalanej swoich osobistych oraz społecznych spraw. W pierwszych dziewięciu dniach będziemy zawierzać Maryi: Dziedzictwo Kolbiańskie, gospodarkę i przemysł, Kościół i dzieła ewangelizacyjne, sprawujących władzę, bezpieczeństwo narodowe, sportowców, media, służbę zdrowia, instytucje edukacji i kultury oraz rodziny. Centralnym punktem Wielkiego Zawierzenia będzie odpust św. Ojca Maksymiliana – 14 sierpnia. W tym dniu będziemy gościć JE ks. bp. Edwarda Kawę ze Lwowa. Wieczorem tego dnia odbędzie się tradycyjne nabożeństwo Transitus św. Ojca Maksymiliana, upamiętniające Jego przejście z tego świata do życia wiecznego. Drugim dniem odpustowym będzie uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia.
Podczas wszystkich Mszy świętych będzie można zawierzyć Niepokalanej swoje osobiste sprawy. Główna Eucharystia o godz. 11.30 na ołtarzu polowym.
W drugiej części Wielkiego Zawierzenia będziemy dziękować Bogu za: Jego miłość, stworzenie, dar życia, rodzinę, przyjaciół
i bliskich, zbawienie w Kościele, własne powołanie oraz za Maryję, naszą Matkę.
W czasie Wielkiego Zawierzenia odbędzie się Nocna Pielgrzymka Pokutna z Miedniewic do Niepokalanowa w intencji odnowy rodzin.
Do dyspozycji Pielgrzymów są domy rekolekcyjne oraz nowa stołówka. Kontakt: tel. +48 572 308 967 | e-mail: dom.pielgrzyma@niepokalanow.pl. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://niepokalanow.pl/sanktuarium/wielkie-zawierzenie. Zapraszamy. ■