49_wydarzenia_01

Wirtualne spotkania MI

FunJob – cel, warunki, środki i misja rycerzy Niepokalanej to tematy czwartkowych spotkań online dla wszystkich rycerzy Niepokalanej.
Od stycznia w każdy czwartek o godz. 19.10 organizowany jest cykl spotkań FunJob poświęcony omówieniu Statutów Generalnych oraz Dyrektorium Narodowego MI. W spotkaniu może uczestniczyć każdy, wystarczy tylko skorzystać z usługi MS Teams. Podczas kolejnych spotkań o. Piotr M. Lenart, wiceprezes MI, przypomniał nie tyle historię powstania Rycerstwa, co jego obecną formę prawną. Zgodnie z art. 1 Statutów Generalnych, „może ono przybierać również odmienne określenia (…) zachowując jednak międzynarodowy skrót MI”. Omówiono również cel MI, który Ojciec Maksymilian jakby proroczo wpisał w Konstytucję dogmatyczną o Kościele nr 66. Podczas kolejnego spotkania przybliżona została misja MI, którą św. Ojciec Kolbe określił jako „całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną Wszechpośredniczką naszą u Jezusa”.
Statuty Generalne w kilku artykułach przybliżają misję rycerza Niepokalanej, który powinien „być świętym”; „zawsze i wszędzie być misjonarzem” oraz pamiętać, że głównym środkiem w ewangelizacji jest „modlitwa, ofiara i świadectwo życia”. Z uczestnikami spotkań nakreślone zostały obszary misji, którymi są: osobiste nawrócenie, rodzina i dopiero cały świat. Prowadzący spotkanie zwrócił uwagę na środki, którymi dziś możemy się posługiwać, by realizować cel i misję MI. Członkowie MI stosują środki, które w profetycznym i franciszkańskim duchu wykorzystywał Ojciec Kolbe, stając się przez to apostołami „pióra, mikrofonu, ekranu czy jakiegokolwiek innego środka społecznego przekazu” (por. Pisma, 335). Podczas każdego spotkania nie brakuje czasu na modlitwę oraz wymianę doświadczeń. ■

Rycerstwo Niepokalanej

Zajrzyj do nas na FB