Chrystusowy znak pokoju

Ks. Marcin Kołodziej

Obraz dla artykułu: Chrystusowy znak pokoju

Papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis zwrócił uwagę na obecny podczas każdej Mszy Świętej obrzęd przekazania znaku pokoju. Napisał, że ma on wielką wartość, zważywszy, że obecne czasy są bardzo obciążone konfliktami. Zachęcał, aby uczestnicy liturgii kierowali się bardziej świadomie ku Jezusowi Chrystusowi, który jest pokojem (por. Ef 2,14). W konsekwencji umocnieni łaską Bożą potrafili ten pokój budować w świecie.

Nie zabrakło w dokumencie i tego postulatu papieża, który po raz pierwszy wysunął jeszcze przed wielu laty w swojej książce Duch liturgii, żeby odpowiednie dykasterie Kurii Rzymskiej przebadały możliwość przekazywania znaku pokoju w innym momencie, na przykład przed przygotowaniem darów na ołtarzu. Benedykt XVI zapewne miał przed oczyma chociażby liturgię ambrozjańską, gdzie faktycznie znak pokoju poprzedza obrzędy przygotowania darów i jest gestem pojednania pomiędzy uczestnikami liturgii.

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"