Bonum est diffusivum sui – Dobro ponad wszystko Śladami Świętego Maksymiliana. Opowieść uczestnika pielgrzymki Kazimierza Brauna

Odkrywanie Dobra przez człowieka to odczytywanie sensu nadanego bytowi przez Boga. Bóg jest Najwyższym Dobrem, jest Stwórcą świata i człowieka. Każde działanie powinno być podjęte z myślą o Bogu – będzie wtedy działaniem dobrym i pięknym. Kazimierz Braun w ostatnio wydanym utworze prozatorskim pt. Śladami Świętego Maksymiliana. Opowieść uczestnika pielgrzymki...