Radość SZÓSTA: ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA

W prawdzie Nowy Testament nigdzie nie stwierdza, że Jezus po zmartwychwstaniu miałby ukazać się swojej Matce Maryi, ale już bardzo starożytna tradycja przyjmuje i wspomina takie wydarzenie, łącznie z poszukiwaniem jego znaczenia teologicznego. Jak Jezus miał specjalnie pożegnać się z Matką przed udaniem się do Jerozolimy, gdzie został umęczony i...

Credo, to znaczy – wierzę

CZĘŚĆ VII ..który się począł z Ducha Świętego Pozostajemy nadal w klimacie „miłości”, kiedy wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, który się począł z Ducha Świętego. Umysł ludzki jest za słaby, aby zgłębić tajemnice życia Boga, a tym bardziej, aby je opisać w ludzkich słowach. Tomasz Merton, w dziele pt. Wspinaczka...

Kręgi Małżeństw Rycerstwa Niepokalanej

Wśród członków Rycerstwa Niepokalanej istnieje słuszna potrzeba spotkań formacyjnych i towarzyskich dla małżonków i rodzin. Starania niektórych z nich zaowocowały powstaniem inicjatywy o nazwie Kręgi Małżeństw Rycerstwa Niepokalanej. Wspomniana inicjatywa została zaaprobowana przez władze Rycerstwa Niepokalanej w Polsce, a jeden z ojców franciszkanów z Niepokalanowa Lasku jest wyznaczony do jej koordynowania....

Radość piąta: Znalezienie PANA JEZUSA w świątyni

Coroczne pielgrzymowanie do Jerozolimy na Święto Paschy było głęboko wpisane w życie religijne i pobożność żydowską. Było to wydarzenie przeżywane wspólnotowo, toteż niezauważone przez Rodziców pozostanie Jezusa w Jerozolimie nie było bynajmniej wynikiem jakiegoś zaniedbania z Ich strony. Pielgrzymi w sposób naturalny troszczyli się nawzajem o siebie i o swoje...

Credo, to znaczy – wierzę

CZĘŚĆ VI Jezus Chrystus nazwany jest również Panem naszym. „Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem” (J 13,13). Nie oznacza to jednak, że my jesteśmy Jego sługami, skoro On jest Panem. Krótko po tych słowach powiedział do Apostołów: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa...

Rekolekcje dla osób Niepełnosprawnych w Lasku

Wśród członków MI niezwykle ważne miejsce zajmują osoby chore oraz przeżywające różne trudności, gdyż ofiarowanie swojego cierpienia Niepokalanej przynosi ogromne duchowe owoce. MI stara się więc zadbać o przestrzeń formacji i spotkania dla tych osób. Do inicjatyw tego typu należą tzw. Rekolekcje dla Niepełnosprawnych w Niepokalanowie Lasku, którym chcemy poświęcić...

PRZED OBLICZE MATKI

I znowu nadszedł miesiąc Maryi. Rozkołysały się dzwony świątyń, zadźwięczały sygnaturki kaplic, zwołując po całym świecie wiernych do figur, obrazów i kościołów Maryi... Wychodzą z miejskich kamienic, i spod strzech wieśniaczych tłumy, i dążą do świątyń Bożych. Idą już sił ostatkiem siwowłosi starcy, nad grobem prawie stojący, by jeszcze raz...

Radość czwarta: Pokłon Mędrców

Podobnie jak pasterzom udającym się do Betlejem, tak i Mędrcom, którzy za przewodem gwiazdy zdążają do Nowo narodzonego Jezusa, towarzyszy „wielka radość”: „Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali” (Mt 2,10). W ich doświadczeniu duchowym odbija się pragnienie poznania Boga, które od początku tajemniczo towarzyszy całej ludzkości. Żydzi byli w szczęśliwym...

…I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego

Credo, to znaczy – wierzę CZĘŚĆ V W homilii, wygłoszonej w dniu inauguracji pontyfikatu (22 października 1978 roku), św. Jan Paweł II mówił m.in.: „Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa i zgodzić się na Jego władzę! (...) Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice...

Rycerstwo na końcu świata

W poprzednich numerach „Rycerza” skoncentrowaliśmy się na działalności Rycerstwa Niepokalanej, związanej z niepokalanowskim klasztorem. W obecnym numerze zmieniamy miejscowość, kraj, a nawet kontynent. Chcemy zaprezentować działalność rycerzy Niepokalanej w Afryce. W grudniu 2022 roku kontynent ten odwiedzili: prezes międzynarodowy MI Miquel Bordas Prószyński oraz delegat asystenta międzynarodowego MI o. Gilson...