Przez krzyż do chwały

„Raduj się, Matko Bolesna, po wielkich cierpieniach królujesz ze swoim Synem w niebieskiej chwale”. Obecność Maryi pod Krzyżem Chrystusa, o której świadczy św. Jan Ewangelista, stawiała pierwotnemu Kościołowi wiele trudnych i niepokojących pytań. Ojcowie Kościoła dobrze wiedzieli i stale przypominali, że Maryja stała się Matką wcielonego Syna Bożego na mocy...

Rycerz przez Panią swą pasowany – CZĘŚĆ XII

Ja: Niejaki Edmund Blair Leighton na przełomie XIX i XX wieku namalował cykl obrazów, które są alegorią stanu rycerskiego, zwłaszcza tęsknoty za piękną miłością. Wśród nich łatwo odnaleźć wyjątkową scenę pasowania: to Akolada. Już nie król, nie kardynał czy biskup, nie możny suweren czy waleczny wódz, ale piękna, młoda dama...

Wierna i nienaruszona Dziewica

Dziewico zawsze wierna, Tyś dała światu Słowo Wcielone, Ty, po Jego zrodzeniu, pozostałaś nietknięta. Ciebie wysławiamy, wołając: Błogosławiona jesteś między niewiastami”. Liturgia Kościoła od najwcześniejszych czasów, co dokumentują już chrzcielne wyznania wiary z końca II wieku, jest związana z głoszeniem dziewictwa Maryi. Stanowi ono zarówno Jej rys osobisty, gdyż jest...

RYCERZ ŚLUBOWANIE DAMIE SWEGO SERCA SKŁADA

CZĘŚĆ XI Ja: Nie tak dawno podzieliłem się z jedną z pań tym, że zostałem wciągnięty w rozważania o rycerstwie. Jako że owa dama polonistką była, nasza rozmowa wtoczyć się musiała na tory literatury polskiej. Tym samym pokłonił się przed nami imć pan Sienkiewicz i jego bohaterowie, a wśród nich...

Krzak gorejący

Wyznajemy, Matko Boża, Twe nietknięte dziewictwo, które jest jak krzak gorejący widziany przez Mojżesza, krzak, który płonął, a nie uległ spaleniu. Bogarodzico, módl się za nami. W maryjnej ikonografii wschodniej bardzo często pojawia się temat Matki Bożej jako krzaku gorejącego. Maryja jest ukazywana na ikonach jakby pośrodku płonącego krzewu, jakby...

RYCERZ TREŚĆ PRZYSIĘGI ROZUMIE – CZĘŚĆ X

Ja: I tym razem chciałbym nawiązać do ostatnio cytowanej kroniki z XIII wieku, w której autor podaje powód, dla którego pragnął opowiedzieć, w jaki sposób niejaki Wilhelm „wedle urządzeń chrześcijańskich stał się rycerzem”: „A ponieważ bardzo liczni rycerze, zaniechawszy obecnie z oszczędności kosztownych uroczystości, tylko przez uderzenie w kark otrzymują...

Dziewica nad dziewicami

„O Dziewico nad dziewicami, jakże się to stanie? Żadna inna kobieta nigdy nie była podobna do Ciebie, ani nie będzie podobna w przyszłości! Córki jerozolimskie, dlaczego was zdumiewam? To, co widzicie, jest tajemnicą Bożą”.

RYCERZ PRZYSIĘGĘ GODNIE ZŁOŻYĆ MUSI

Ja: W jednej z naszych poprzednich rozmów nawiązałem do pewnego XIII-wiecznego świadectwa, które opisuje ceremonię pasowania holenderskiego rycerza. Istotnym momentem całego rytu było złożenie przysięgi: „Ja, Wilhelm, holenderskiego rycerstwa książę, świętego cesarstwa wolny wasal, przysięgą zobowiązuję się przestrzegać regułę rycerską w obecności pana mego, Piotra [...] kardynała i legata apostolskiego...

WYZWOLICIELKA

Cała ozdobna i pełna wdzięku jesteś, Córo Syjońska; piękna jako księżyc, wybrana jak słońce, strach wzbudzająca niby wojsko w szyku bojowym. Ubłogosławił Cię Pan potęgą swoją, bo przez Ciebie w niwecz obrócił nieprzyjaciół naszych”.

RYCERZ BRUŹDZIĆ SIĘ BOI

Ja: Dzień po moich zeszłorocznych urodzinach przypadała 90. rocznica przybycia naszego niezwykłego Rycerza do Japonii. To, co mnie zaintrygowało w tej historii, to obraz bezpośredniego przygotowania do tego wielkiego przedsięwzięcia, którego dominantą staje się natarczywa myśl, że można wszystko popsuć. Zauważyłem, że Ojciec Maksymilian krótko przed wyprawą, jeszcze we Włoszech,...