Listy od Czytelników

Pragnę na łamach „Rycerza Niepokalanej” podziękować Słudze Bożemu o. Wenantemu Katarzyńcowi, że wstawił się u Pana Boga za moją córką z rodziną. Dziękuję za ich powrót z Anglii do Polski po 15 latach i za załatwienie w szybkim czasie spraw związanych ze sprzedażą domu. RYCERKA NIEPOKALANEJ JANINA