Tota Tua Maryjo

Piszę to na Twoją cześć, Maryjo, i na chwałę Boga Ojca Pragnę podzielić się z Wami historią pewnej kartki, którą odnalazłam w styczniu 2021 roku, w czasie kiedy zaczynałam powoli pakować swój skromny dobytek w kartony.

Wstawiennictwo Matki łaski Bożej

Maryja jest Matką ludzkości w porządku łaski. Sobór Watykański II podkreśla tę rolę Maryi, wiążąc ją z Jej udziałem w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Maryja „stała się tu na ziemi, z postanowienia Opatrzności Bożej, Matką ‒ Żywicielką Boskiego Odkupiciela, w sposób szczególny przed innymi szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana”....

Męczennik miłości

(...) Co się stało w bunkrze głodowym obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (Auschwitz) w dniu 14 sierpnia 1941 roku? Odpowiada na to dzisiejsza Liturgia: oto „Bóg doświadczył Maksymiliana Marię i znalazł go godnym Siebie. Doświadczył go jak złoto w tyglu i przyjął jako całopalną ofiarę” (por. Mdr 3,5-6). Chociaż „w ludzkim rozumieniu doznał kaźni”, to przecież „nadzieja...

Powiem ci, kim jesteś

On: Czy wiesz, kim jesteś? Ja: A cóż to za pytanie? Jasne, że wiem. Dlaczego pytasz? On: Bo to jest bardzo ważne pytanie. Ono jest bardzo ważne również dla ciebie.

Ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie...

Zwykła – niezwykła…

Była silna, choć jej sylwetka mówiła coś przeciwnego. Była mądra pomimo braku dyplomów. Radosna też była, choć po jej twarzy często płynęły łzy. Ciocia Leonia. Pani z sąsiedztwa, jakich wiele wokół nas.

“Geniusz kobiety”

Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”,...

Wierzę w Słowo życia

Na początku 2011 roku stwierdziłam, że przyszedł dobry czas na refleksję nad własnym życiem. Analizując sytuację, doszłam do wniosku, że z mojego punktu widzenia wszystko jest w porządku: dzieci są usamodzielnione, mamy środki do życia, myślę o Bogu, odmawiam modlitwy, chodzę na Mszę w niedziele. Mogłoby już tak być –...

Wpatrzeni w Chrystusa, „Słowo życia”

Tak więc słowa, czyny i sama osoba Jezusa dają człowiekowi możliwość „poznania” pełnej prawdy o wartości życia ludzkiego; z tego „źródła” czerpie on zwłaszcza zdolność doskonałego „czynienia” tej prawdy (por. J 3,21), to znaczy przyjęcia i pełnej realizacji obowiązku miłowania ludzkiego życia i służenia mu, bronienia go i wspomagania.