Piękno w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Encyklopedia PWN w wydaniu internetowym definiuje piękno w bardzo zwięzły sposób: „to zespół cech, które sprawiają, że coś się podoba”. Na drugim zaś miejscu piękno określane jest w tej encyklopedii jako „wartość moralna czynów”. Tak lapidarne spojrzenie na zagadnienie piękna odzwierciedla jego dewaluację we współczesnej kulturze, zarówno w wymiarach estetycznych,...

„Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5)

ednym z „mocnych przeżyć” człowieka jest uzmysłowienie sobie istnienia i ogromu przepaści dzielącej Stwórcę i stworzenie, Boga i człowieka – przepaści w sensie wielkości, doskonałości, niepojętości Boga w stosunku do przygodności człowieka. Wewnętrzne poruszenie obejmuje nie tylko zdziwienie i niedowierzanie, ale również swoiste doznanie uniżenia z racji odczucia przemijalności tego...

Dobro w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Pewien młody człowiek zapytał mędrca: „Powiedz mi, proszę: w jakiej dziedzinie mógłbym zrobić wielką karierę?”. Usłyszał taką odpowiedź: „Bądź dobrym człowiekiem. W tej dziedzinie jest ogromna szansa i bardzo mała konkurencja”. Dobro jest dziś coraz bardziej „deficytowym towarem”. Wszyscy oczekujemy dobra od innych, ale sami jesteśmy bardzo powściągliwi w jego...

Wiarygodność Chrystusa, Kościoła i chrześcijaństwa w perspektywie ich ukierunkowania na dobro

Współczesna teologia fundamentalna zajmuje się nie tylko obroną wiary chrześcijańskiej, ale również uzasadnia wiarygodność Chrystusa, Kościoła i chrześcijaństwa, bazując na istotnych elementach religii chrześcijańskiej, jak na przykład: miłość, prawda, piękno, nadzieja, świadectwo, cud. Wśród takich znaków i argumentów wiarygodności (zob. Leksykon teologii fundamentalnej) jest również i odwołujący się do idei...

Jeden wspólny cel – Bóg

Z Konferencji  św. Maksymiliana (Konferencja nr 77) Wiecie: na świecie wciąż trwa jakaś walka, współzawodnictwo. Po co to wszystko właściwie jest? Jak się zapytać kogoś o wyjaśnienie – każdy mówi, że chce dobra. Z tego znów wyłania się takie zagadnienie: co to jest dobro? a co jest zło? To jest...

Czy prawda się zmienia?

PRZEDRUK Z „RYCERZA NIEPOKALANEJ” Z 1924 ROKU Było to dnia 13 marca bieżącego roku. Jechałem właśnie do Warszawy. Naprzeciw mnie siedziała poczciwa sobie żydówka, obok niej jakiś facet również mojżeszowego wyznania, po owej zaś prawej stronie inteligientna pani, której pochodzenie zdradziło dopiero zatopienie się w żargonowej gazecie. Skończyłem mój brewiarz,...

Prawda w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Prawda, wraz z dobrem i pięknem, stanowiła klasyczny grecki kanon etyczny i estetyczny. Była traktowana jako jedno z trzech podstawowych kryteriów oceny rzeczywistości i zasad rządzących twórczą aktywnością człowieka. Tematyką dobra i piękna zajmiemy się w dwóch kolejnych artykułach; obecny pragniemy poświęcić zagadnieniu prawdy.

Stosunek religii chrześcijańskiej do prawdy jako miejsce jego uwiarygodnienia

Bóg, przewyższający swoją doskonałością wszelkie stworzenie, pragnie jednak dać się poznać człowiekowi dla zawiązania z Nim wspólnoty życia i miłości. Pozwala On nam, ludziom, Siebie poznać, i to na sposób rozumny. Pierwszy sposób poznania Boga odwołuje się do wyjaśniania istnienia świata, kierujących nim praw oraz zrozumienia żyjących w nim istot...

Prasa katolicka koniecznie potrzebna!

na podstawie książki opowieść o świętym Maksymilianie Jednym z najważniejszych tekstów mówiących o duchowości św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego jest Jego Regulamin życia. Odkrywamy w nim motywy, jakimi kierował się przez całe życie. Motywy, o jakich tam czytamy, nie zaskakują. Znajdujemy je wszystkie w licznych wypowiedziach powtarzanych w różnych okresach...

Jak powstaje „Rycerz Niepokalanej”

PRZEDRUK Z „KALENDARZA «RYCERZA NIEPOKALANEJ»” Z 1925 ROKU Stół zawalony pismami, listami, książkami i innemi tego rodzaju -„ami”. Obok szeregi czasopism ułożonych w porządku alfabetycznym. Z Polski one, z Włoch, Szwajcarji, Francji, a nawet z Chin, Afryki i Ameryki. Z drugiej zaś strony szafka z książkami i przewrotne pisma: –...