Pragnę…

Jak trudno... Nawet dla przeciętnego chrześcijanina sprawiedliwość kojarzy się z przyznawaniem praw lub przywilejów, na które w myśl pewnych zasad (religijnych, społecznych, prawnych, politycznych) zasługuje się lub które się należą. Im zasługa wyższa, tym lepsza nagroda. Natomiast konsekwencją odejścia od tych założeń, ich nieprzestrzegania lub łamania, byłaby odpowiednia kara. W...

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości

Sprawiedliwość zawsze pozostaje ideałem, do którego należy zmierzać. Nigdy nie można powiedzieć, że żyjemy w świecie albo środowisku, w którym pełna i powszechna sprawiedliwość stała się faktem. Co więcej, historia ludzkości dostarcza drastycznych przykładów takiego zaprowadzania sprawiedliwości, kiedy w jej imię dopuszczano się okrutnych nadużyć, przestępstw i prześladowań. Czwarte Błogosławieństwo...

Moc cichych

Kim są cisi z Jezusowego Błogosławieństwa? Zanim zajmiemy się odpowiedzią na to pytanie, zajmijmy się... hałasem. Bardzo często hałas wiąże się z chaosem. Gdy się awanturujemy, podnosimy głos, chcemy nad kimś zapanować, grozimy mu. Głośni prawie zawsze odwołują się do siły fizycznej, chcą dominować. To jednak nie jest cała tajemnica...

W ciszy Boga

Być cichym to wezwanie nie na dzisiejsze czasy, pełne gwaru, kłótni, walki o władzę, stanowiska, względy znaczących osób. Nawet wśród ludzi uważających siebie za wierzących zamiast pokoju i łagodności dominuje podniesiony głos, gniew, nieufność, poczucie zniewagi i pokrzywdzenia. Wymuszanie krzykiem, siłą, szantażem czy płaczem jest na porządku dziennym w niejednej...

BŁOGOSŁAWIENI CISI

Trzecie Błogosławieństwo wyraźnie kontrastuje z realiami współczesnego świata. Cichość nie jest dzisiaj w cenie – i właśnie dlatego słowa Jezusa są niezwykle aktualne i potrzebne. Świat, opanowany przez środki masowego przekazu i wszechobecne reklamy, głośno zachwalające i promujące modele życia, w których nie ma miejsca dla Boga, obraca się przeciw...

KRÓLOWA POLSKI

Z Pism  św. Maksymiliana Było to dnia 1 kwietnia 1656 roku. W katedrze lwowskiej przed ołtarzem Najśw[iętszej] Maryi Panny klęczy król Jan Kazimierz i w otoczeniu duchowieństwa, senatorów, szlachty i wieśniaków, i w imieniu całego narodu składa ślubowanie: „Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla...

…ALBOWIEM oni będą pocieszeni

Smutek jest szkodliwy, a jeśli silny, to doprowadza do utraty zdrowia, a nawet życia. Informują nas o tym współcześni badacze, którzy utworzyli skalę niszczącej siły dystresorów (tzw. Skala Stresu Holmesa i Rahe’a). Okazało się w tych badaniach, że jeśli stresujemy się i smucimy zbyt wiele w krótkim czasie, na przykład...

Dobry i zły smutek

Jak trudno... To chyba jakaś pomyłka! Jak można nazwać błogosławionym-szczęśliwym kogoś, kto się smuci. Istnieją co prawda tzw. łzy szczęścia – ale zwykle oznaczają one coś przeciwnego. Płacz lub smętne oblicze towarzyszą nam, gdy doświadczamy czegoś złego, niekorzystnego lub nieprzyjemnego – jednym słowem: nieszczęścia. A powodów mamy tysiące – od...

Błogosławieni, którzy się smucą

Smutek jest postrzegany jako przykry i niechciany stan ducha, którego chcemy uniknąć i przed którym się wzbraniamy. Jednak rozważając drugie Błogosławieństwo, Benedykt XVI napisał: „Są dwa rodzaje smutku. Jest smutek, który utracił nadzieję, który nie ufa już miłości i prawdzie i dlatego wyniszcza człowieka i rozkłada go od wewnątrz. Jest...

I my mamy zmartwychwstać

Z Konferencji  św. Maksymiliana „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy zmartwych- powstać, z Panem Bogiem królować!” Tak nam mówi pieśń kościelna. „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest”. Chrystus pokonał nieprzyjaciół. Oni triumfowali po Jego śmierci na krzyżu i myśleli, że już ze wszystkim koniec....