W poszukiwaniu wolności

Chociaż słowo „wolność” jest stosunkowo łatwe do zdefiniowania, rzeczywistość, która za nim stoi, jest bardzo różnie rozumiana. W poniższych rozważaniach pragnę ukazać, jak przeżywali i rozumieli wolność ludzie w starożytnej kulturze greckiej i hellenistycznej oraz jak pojmowali ją autorzy ksiąg biblijnych. Wolność w najbardziej potocz­nym rozumieniu jest definiowana dziś jako...

Nasza taktyka

Rycerz, Milicja, walka; wojowniczo brzmią te słowa, bo – i oznaczają wojnę. Nie walkę przy pomocy karabinów, kulomiotów, armat, samolotów, trujących gazów, ale – prawdziwą walkę. Jakaż jej taktyka? Przede wszystkim modlitwa. Katolikom mniej obeznanym ze sprawą udoskonalenia duszy niestety bardzo często zdaje się inaczej. Praca, akcja, oto nerw działalności...

Ulotne szczęście

Pragnienie szczęścia towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Człowiek szuka szczęścia i czasami je znajduje. Spoglądając w przeszłość starożytną, można rozróżnić trzy podstawowe wymiary ludzkiego szczęścia, które były owocem refleksji filozoficznej przedchrześcijańskich myślicieli. Dla Arystotelesa szczęście kryło się w życiu zgodnym z naturą. Jak dla ryby szczęściem jest przebywanie w wodzie,...

Szczęście – czym jest i gdzie go szukać?

Coraz częściej myślenie i rozmowy o szczęściu sprowadzają się do poziomu biologicznego. Trend ten wzrasta od momentu, gdy w latach 70. ubiegłego wieku naukowcy odkryli w organizmie człowieka endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia. Przeniosło to myślenie o szczęściu z poziomu teoretycznych – filozoficznych i religijnych – rozważań na poziom praktyczny....

Gdzie szczęście?

Z Konferencji  św. Maksymiliana Pisma św. Maksymiliana – 896 Wszyscy szczęścia pragną i za nim gonią, ale niewielu je znajduje, bo nie szukają tam, gdzie ono jest. Wyjdźmy na ulicę. Szerokim chodnikiem gorączkowo spieszą ludzie różnego wieku i stanu, a każdy dąży do jakiegoś celu, który ma być cząstką jego...

Piękno małżeństwa pięknem człowieka

Piękno jest kategorią teologiczną, która może prowadzić do Boga, stąd Kościół dostrzega miejsca teologiczne (locus theologicus) także w sztuce świeckiej. Samo życie jest piękne, a życie przecież jest dziełem Tego, Który Jest – Jest Wszechmogącym Stworzycielem nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Rzeczy wyłącznie pięknych, z których najpiękniejsze...

Piękno w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Encyklopedia PWN w wydaniu internetowym definiuje piękno w bardzo zwięzły sposób: „to zespół cech, które sprawiają, że coś się podoba”. Na drugim zaś miejscu piękno określane jest w tej encyklopedii jako „wartość moralna czynów”. Tak lapidarne spojrzenie na zagadnienie piękna odzwierciedla jego dewaluację we współczesnej kulturze, zarówno w wymiarach estetycznych,...

„Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5)

ednym z „mocnych przeżyć” człowieka jest uzmysłowienie sobie istnienia i ogromu przepaści dzielącej Stwórcę i stworzenie, Boga i człowieka – przepaści w sensie wielkości, doskonałości, niepojętości Boga w stosunku do przygodności człowieka. Wewnętrzne poruszenie obejmuje nie tylko zdziwienie i niedowierzanie, ale również swoiste doznanie uniżenia z racji odczucia przemijalności tego...

Dobro w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Pewien młody człowiek zapytał mędrca: „Powiedz mi, proszę: w jakiej dziedzinie mógłbym zrobić wielką karierę?”. Usłyszał taką odpowiedź: „Bądź dobrym człowiekiem. W tej dziedzinie jest ogromna szansa i bardzo mała konkurencja”. Dobro jest dziś coraz bardziej „deficytowym towarem”. Wszyscy oczekujemy dobra od innych, ale sami jesteśmy bardzo powściągliwi w jego...

Wiarygodność Chrystusa, Kościoła i chrześcijaństwa w perspektywie ich ukierunkowania na dobro

Współczesna teologia fundamentalna zajmuje się nie tylko obroną wiary chrześcijańskiej, ale również uzasadnia wiarygodność Chrystusa, Kościoła i chrześcijaństwa, bazując na istotnych elementach religii chrześcijańskiej, jak na przykład: miłość, prawda, piękno, nadzieja, świadectwo, cud. Wśród takich znaków i argumentów wiarygodności (zob. Leksykon teologii fundamentalnej) jest również i odwołujący się do idei...