Niepokalana – oto nasz wspólny ideał

10 października 2021 roku, w obecności o. Carlosa Trovarellego, Generała Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wyborcze Rycerstwa Niepokalanej, na którym prezesem międzynarodowym został wybrany Miquel Bordas Prószyński. Z nowo wybranym Prezesem rozmawia o. Piotr Szczepański OFMConv. O. Piotr Szczepański OFMConv: Naszą rozmowę rozpocząłbym od pytania o Pańskie...

Patron naszych czasów – Bł. Stefan Kardynał Wyszyński

Z JEGO EMINENCJĄ KSIĘDZEM KAZIMIERZEM KARDYNAŁEM NYCZEM ABP. METROPOLITĄ WARSZAWSKIM ROZMAWIA O. PIOTR SZCZEPAŃSKI OFMCONV O. Piotr Szczepański OFMConv: Eminencjo, Księże Kardynale, musieliśmy trochę poczekać na beatyfikację Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ubiegłoroczny termin został przeniesiony ze względu na pandemię, ale tym razem wszystko się udało. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz: Beatyfikacja...

Szpital to studnia bez dna

O. Tomasz Kręt OFMConv: Troszkę, ale jakoś sobie radzimy. W kraju do niedawna były ograniczenia w przemieszczaniu się, obostrzenia dotyczące zgromadzeń publicznych, wprowadzono izolację między miastami. Oczywiście, obowiązują różnego rodzaju zalecenia sanitarne, jak w wielu innych państwach. Wyraźnie daje się zauważyć wpływ obecnej sytuacji na wymiar psychiczny. Wydaje się, że...

Pokój rodzi się ze zgody na Wolę Boga

Ks. Abp Wacław Depo: Na podstawie tekstów zaczerpniętych z Ewangelii możemy rzeczywiście zobaczyć, co przeżywała Maryja. W scenie zwiastowania w Nazarecie słyszy od Archanioła Gabriela, że oto Bóg wybrał Ją, że znalazła łaskę u Boga, że pocznie i porodzi Syna Bożego. W ten sposób przedstawiony Boży plan mógłby zatrwożyć i...