Robin Hood i tajemnica zrabowanych naczyń

„Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi”. Taką jednozdaniową przypowieść opowiada Pan Jezus uczonym w Piśmie, którzy oskarżają Go, że wyrzuca złe duchy przy pomocy władcy złych duchów. Pan Jezus przy pomocy przypowieści demontuje logikę...

Panie, co we mnie zobaczysz ?

Wdowa z ewangelii świętego Marka pojawia się w niej tylko na chwilę. Mimo tego gest, który wykonuje i  zaangażowanie z jakim to czyni sprawiają,  że zostaje zapamiętana jako wzór . Inni nie dostrzegają  jej, ponieważ jest gorzej ubrana, biedna a do tego kobieta. W czasach kiedy żył Jezus kobiety były...

Kim dla mnie jest Jezus ?

Kim dla mnie jest Jezus ? To pytanie powinniśmy stawiać sobie codziennie, wiele razy . Codziennie też powinniśmy na nie odpowiadać poprzez swoje zachowanie w domu, wśród bliskich, w pracy , w szkole,  na ulicy, w  sklepie, modląc się . Dziś tak trudno jest świadczyć o Jezusie – Zbawicielu. Boimy...

Festum Eucharistiae”

„Festum Eucharistiae" - "święto Eucharystii" , tak brzmiała najstarsza nazwa uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli  Bożego  Ciała. Święto powstało w XIII wieku . Była to reakcja  na herezję Berengariusza z Tours w XI wieku, który twierdził, że jest niemożliwa przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa...