Bóg jest prawdomówny

Na kartach Pismach Świętego Pan Bóg nieustannie prosi nas, żebyśmy się nie bali, nie lękali, żeby nie trwożyło się serce nasze. Dlaczego zatem wciąż jest w nas tyle niepokoju, trosk, zmartwień? O to co było, co jest i co będzie. Że ktoś coś o kimś, może o nas… Ile to...

Wiara w Syna Bożego

«Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego». Pan Bóg posłał Swojego Syna na świat, żeby świat zbawił, a nie potępił. Jednak ludzie o wiele bardziej pokochali ciemność, bo w ciemności można się ukryć. W świetle...

W cierpieniu rodzi się Życie

Drogocenne perły powstają na skutek podrażnienia powierzchni płaszcza małży przez ciało obce. Mogą to być np. ziarna piasku czy jaja pasożytów. Substancja wapienna, którą wówczas wydziela nabłonek mięczaka, jest jego reakcją obronną na niechcianego intruza. Broni się on w ten sposób przed podrażnieniem i pokrywa intruza taką samą substancją, jaka...

Powtórne narodzenie

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego». Bo pozostawieni sami sobie z naszą wiarą, niewiele zdziałamy. Prędzej zakopiemy nasze talenty, nasze powołanie, niż je pomnożymy. Bo będziemy realizować własne marzenia, a nie wolę Bożą. O wiarę musimy...

Konkurs o gwoździach

Konkurs o gwoździach Mogę zaproponować konkurs? Proszę zgadnąć: Ile razy pojawia się w Nowym Testamencie słowo „gwóźdź”? Ktoś ma pomysł? Otóż tylko dwa razy i to w jednym i tym samym wersecie, a mianowicie w wypowiedzi Tomasza, który mówi, że dopóki nie ujrzy śladów po gwoździach i nie sprawdzi ich...

A jaka jest moja wiara?

Byli z Panem Jezusem w dzień i w nocy, jedli z Nim, chodzili do miast i wsi, słuchali, jak naucza, widzieli te wszystkie cuda, uzdrowienia, wskrzeszenia, a nawet jak poddawały Mu się złe duchy. Rozmawiał z nimi a oni słuchali. Ale czy słyszeli? Było im dobrze. Z takim Pasterzem nie...

Zaskakująca prośba Pana Jezusa

Powiedzieć rybakowi, który wraca z całkowicie nieudanego połowu, żeby na chwilę zawrócił i zarzucił sieci tym razem nie po lewej, ale po prawej stronie łodzi, może wprowadzić go w zdumienie. To niedorzeczne i po ludzku niemożliwe. Jaki to ma sens, czy z lewej, czy z prawej strony, ryby tego nie...

Pan Jezus rozwiewa nasze wątpliwości

Rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Gdy uczniowie wrócili z Emaus, z ich osobistej drogi donikąd, opowiedzieli o tym pozostałym, którzy byli pełni wątpliwości. Gdy zobaczyli Pana Jezusa, przestraszyli się, bo myśleli, że ujrzeli ducha. Jednak Zbawiciel znał ich serca, tak jak zna serce każdego z nas. Wie,...

Zdumienie Kleofasa

A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Nic. To się właśnie stało. Miało być tak dobrze, na ziemi miała objawić się Boża chwała z wielka mocą, a...

Witajcie

„A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!»” Umarł i żyje. Cudowna sytuacja. Jej prostota i radość porusza serce. I dodaje sił, by nie ustawać w drodze i nieść Ewangelię całemu światu. W domu, w pracy, tam gdzie jestem. Czy chcę być Bożym posłańcem Dobrej Nowiny? Czy rozumiem sens mojego...