Ufać mimo wszystko

Syrofenicjankę cechuje niezachwiana wiara w moc Jezusa. Choć okoliczności zewnętrzne zdają się być przeciwko niej, ona ufa Bogu. Zastanowię się dziś czy staram się ufać w dobroć Jezusa mimo niesprzyjających okoliczności? Czy łatwo tracę nadzieję i zapał modlitewny, czy mimo wszystko trwam w zaufaniu, wierząc, że to Bóg poprowadzi mnie...

Być głosem Twojej miłości

Uczniowie nie do końca rozumieją znaczenie przypowieści Jezusa. Zło wychodzi z serca człowieka bardzo często przez usta. Słowa potrafią ranić znacznie bardziej niż ostre narzędzia. Zastanowię się dziś, czy zwracam uwagę na to jakie słowa wypowiadam w ciągu dnia. Czy są to słowa błogosławieństwa, wsparcia i miłości, czy słowa przekleństwa...

To co niewidoczne dla oczu

Ewangelia wg św. Marka 7,1-13. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając...

Modlić się prawdziwie

Ludzie oczekiwali na Jezusa, ufali Mu, tak na poważnie. A jak wygląda dziś moja modlitwa? Zastanowię się czy nie uczyniłem z mojego spotkania z Bogiem bezpiecznej przystani, spokojnej, ale bez zapału, nadziei i motywacji? Czy moja modlitwa nie jest jedynie czasem recytowania wyuczonych w dzieciństwie fraz? Panie, proszę naucz mnie...

Lekarstwo na rozproszenie

Św. Marek relacjonuje pierwszy dzień Jezusowej działalności w Galilei w szalonym tempie, prawie bez nabierania powietrza. Sposobem opowiadania przypomina komentarze Tomasza Zimocha. Jezus przychodzi do Galilei, zaczyna głosić Ewangelię, powołuje Szymona, Andrzeja, Jakuba, Jana, naucza w synagodze w Kafarnaum, wyrzuca złego ducha, idzie do Szymona do domu, uzdrawia chorą na...

Odpowiedzialnie służyć Panu

 Apostołowie byli tak bardzo zaangażowani w głoszenie Dobrej Nowiny, że nie mieli nawet czasu na posiłek. Jak często ja, poświęcając się dobrym rzeczą, tracę z oczu równowagę? Czy pragnąc czynić wszystko dla Pana, nie zaniedbuję swoich obowiązków, swojej rodziny, pracy, domu? Panie, proszę pomóż mi umieć odpoczywać w Twojej obecności,...

Zawsze wybierz dobro

Herod pod naciskami żądzy, pożądania i opinii innych, wbrew sobie rozkazuje zabić św. Jana Chrzciciela. Jak często ja, pod naporem zdania innych, strachu przed wyśmianiem, postępuję źle? Zastanowię się dziś w jakich sytuacjach mojego życia wybieram zło, zamiast tego co nauczał Jezus. Panie, proszę dodaj mi odwagi, abym nie zważając...

Nie swoją mocą, ale Twoją

Jezus posyłając uczniów zwraca uwagę na to, aby niczego nie brali ze sobą. Tak często troski świata przeszkadzają nam w trwaniu w żywej relacji z Bogiem, a przez to także w owocnym głoszeniu Dobrej Nowiny. Zastanowię się dziś, czy rzeczy materialne i pęd świata nie odciągają mnie od Jezusa? Panie,...

Zawsze ufać Twojej dobroci

Mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa, znając go od dziecka, wątpili w Jego moc miłości. A czy ja, może będąc wierzącym od dziecka, nie powątpiewam w moc Zbawiciela? Zastanowię się dziś czy naprawdę, całym sercem wierzę, że Bóg może dokonać prawdziwych cudów w moim życiu? Panie, proszę dodaj mi wiary i ufności...

Każdego dnia spotykać Ciebie

Symeon bez trudu rozpoznał w Jezusie Syna Bożego. A czy ja potrafię rozpoznać Boga w sakramentach Kościoła? Zastanowię się dziś w jaki sposób przeżywam Eucharystię, czym jest dla mnie spotkanie z Jezusem, sakrament Spowiedzi św.? Panie, proszę pozwól mi głębią serca odkryć, że w każdym z sakramentów spotykam Ciebie. Pragnę...