Listy od Czytelników

Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie, św. Maksymilianowi i naszym świętym Orędownikom Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów wraz z Redakcją „Rycerza Niepokalanej” pragną podziękować Księżom Proboszczom za zaproszenie i możliwość promocji naszego miesięcznika w swoich parafiach. Gościli nas: Ks. Proboszcz Marek Gruda, par. pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej, Ks. Proboszcz Jan Batorski,...

Jak się nie naśmiejesz, to się zwolnij

Abba Włodek to człowiek z lasu koło Konigórtka. Mieszka sobie nad Brdą, nie marudzi, nie grymasi, pracuje, wokół chatki sprząta, pstrągi łowi. To taki nasz, własnoręcznie wymyślony, literacki i fikcyjny bohater. W ostatnim odcinku prowadził badania naukowe, szukając modlitwy Jana Chrzciciela. A dziś? Cóż mu się takiego wydarzy? – Panie...

Rycerska walka

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na październik: Abyśmy nie odstępowali od modlitwy różańcowej, stali na straży wiary w świecie, chroniąc jej chrześcijańskie wartości. Dlaczego to właśnie październik zasłużył na miano miesiąca różańcowego, można wyjaśnić bardzo prosto, ale nie bardzo krótko. Nie wystarczyłoby miejsca nie tylko na tej stronie, ale być może w...

RYCERZ TO WIĘCEJ NIŻ SŁUGA

CZĘŚĆ XX Ja: Czytając ostatnią refleksję, zauważyłem, że jeszcze tyle myśli związanych ze służbą rycerską i byciem sługą pozostało nietkniętych – jak choćby ostre i kategoryczne wypowiedzi co do niepokalanowskich kwalifikacji: „kto czegokolwiek szuka dla siebie i robi jakiekolwiek zastrzeżenia dla siebie w służbie Niepokalanej, ten się do Niepokalanowa nie...

Brama niebios

„Brama niebios przez Ewę zamknęła się dla wszystkich, a przez Dziewicę Maryję została na nowo otwarta”. Przywołana antyfona z I Nieszporów Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypomina starożytny paralelizm zachodzący między Ewą i Maryją, a zarazem wpisane w niego wyraźne przeciwstawienie. Ewa i Maryja są kobietami związanymi z początkiem – pierwsza...

Z kim się porównujesz?

2 PAŹDZIERNIKA 2022, 27. NIEDZIELA ZWYKŁA EWANGELIA: ŁK 17,5-10 Służba bez reklamy czy efekt specjalny fruwającej morwy? Cyryl z Aleksandrii w Komentarzu do Ewangelii Łukasza pisze, że wiara to sprawa współpracy między nami a łaską Bożą: jest pod naszą kontrolą, a jednocześnie jest darem. Według niego „początek wiary zależy od...

Praca a duchowość człowieka

Benedykt XVI HOMILIA W UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP, 19 MARCA 2006 ROKU Drodzy Bracia i Siostry! Wysłuchaliśmy wspólnie znanego, pięknego fragmentu z Księgi Wyjścia, w którym natchniony autor opowiada o tym, jak Bóg przekazał Izraelowi Dekalog. Już w pierwszej chwili uderza jeden szczegół: ogłoszenie dziesięciu przykazań jest poprzedzone wymownym...

Kanonizacja Ojca Kolbego

Na podstawie książki opowieść o świętym Maksymilianie Kanonizacja św. Ojca Mak-sy­miliana, która odbyła się 10 października 1982 roku, miała miejsce w całkiem odmiennych warunkach niż beatyfikacja. Samo porównanie tych dwóch wydarzeń pokazuje, jak wiele zmieniło się w Polsce w ciągu tamtych 11 lat. Ośmielę się powiedzieć, że jedną z ważnych...

Praca jako przejaw Bożego miłosierdzia

Praca po japońsku Kultura pracy w Japonii jest nieco inna niż w Europie. Prawdopodobnie dla Japończyków praca zawodowa jest ważniejsza niż życie rodzinne. Większość z nich idzie na emeryturę z tej samej firmy, w której pracę rozpoczynali (statystyczny Japończyk tylko dwukrotnie w ciągu życia zmienia pracę, co oznacza, że wielu...

Pracować z pasją

Od samego początku Bóg obdarzył człowieka przywilejem pracy, angażując go w swoje dzieło: „«Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą...