To czyńcie na moją pamiątkę, a nie czyńcie, co chcecie

Ks. Marcin Kołodziej

Otrzymałem pismo z Kongregacji d/s Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie. Było ono odpowiedzią na postawione przeze mnie pytanie, czy osobom udzielającym podczas Eucharystii Komunii Świętej wolno w czasie tego obrzędu kreślić krzyżyki na czołach tych wiernych, czy to dzieci, czy dorosłych, którzy zamiast do Komunii Świętej, przychodzą wtedy po błogosławieństwo.

Oczywiście odpowiedź dykasterii, która w imieniu Ojca Świętego czuwa nad pięknym i godnym sprawowaniem Mszy Świętej, była w tej materii negatywna. To znaczy, że nie wolno do liturgii wprowadzać elementów, które zamiast budować jej świętość, mogą być źródłem jej zniekształcenia. […]

All text article in print edition of "Rycerz Niepokalanej"